Sorubak Test Çöz

Soru:1
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y yazın.
(....) Geri dönüşüm çevre kirliliğine neden olur.
(....) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır.
(....)Mıknatısların doğu ve batı olmak üzere iki kutbu vardır.
(....)Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir.
(....)Kuvvet hareketli cisimleri durdurabilir.

Cevap Yazın

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y yazın.(....) Geri dönüşüm çevre kirliliğine neden olur.(....) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır.(....)Mıknatısların doğu ve batı olmak üzere iki kutbu vardır.(....)Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir.(....)Kuvvet hareketli cisimleri durdurabilir. sorunun cevabı "YDYDD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.