Online Test Çöz
Yazılılara İnteraktif Hazırlan

Soru:

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y yazın.
(....) Geri dönüşüm çevre kirliliğine neden olur.
(....) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır.
(....)Mıknatısların doğu ve batı olmak üzere iki kutbu vardır.
(....)Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir.
(....)Kuvvet hareketli cisimleri durdurabilir.

Bir şeyler karalamak istersen aşağıdaki formu kullan!

Cevap Yazın

* Zorunlu
2000

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y yazın.(....) Geri dönüşüm çevre kirliliğine neden olur.(....) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır.(....)Mıknatısların doğu ve batı olmak üzere iki kutbu vardır.(....)Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir.(....)Kuvvet hareketli cisimleri durdurabilir. sorunun cevabı burada. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y yazın.(....) Geri dönüşüm çevre kirliliğine neden olur.(....) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır.(....)Mıknatısların doğu ve batı olmak üzere iki kutbu vardır.(....)Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir.(....)Kuvvet hareketli cisimleri durdurabilir. cevabı