Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yazınız.
( ) 1- Bütün hayvanlar insanların duyacağı sesler çıkarır.
( ) 2- İnsanların yaptığı ışık kaynaklarına, yapay ışık kaynağı denir.
( ) 3- Rüzgârda sallanan yapraklar doğal ses kaynağıdır..
( ) 4- Ay ışık kaynağıdır.
( ) 5- Durağa yolcu almak için yaklaşan otobüs, hızlanan hareket yapar.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yazınız.( ) 1- Bütün hayvanlar insanların duyacağı sesler çıkarır.( ) 2- İnsanların yaptığı ışık kaynaklarına, yapay ışık kaynağı denir.( ) 3- Rüzgârda sallanan yapraklar doğal ses kaynağıdır..( ) 4- Ay ışık kaynağıdır.( ) 5- Durağa yolcu almak için yaklaşan otobüs, hızlanan hareket yapar. sorunun cevabı "YDDYY" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır? Bulut depolama, bulut teknolojisinin ortaya çıkardığı gelişmeler ile oluşturulmuş bir teknolojidir.Aşağıdakilrden hangisi doğrudur? Felsefede gerçek ve düşünsel varlık ayrımı yapılmaktadır. Ağrı Dağı, çam ağacı ve Ege Denizi gerçek varlıklardır. Kaf Dağı, peri, deniz kızı sadece düşünülen varlıklardır.Bu ayrımı yapan ve bu kavamlar üzerinde düşünce üreten felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen; I. Duvarda yürüyen böceklerin düşmemesi.II. Suyun musluğun ağzında damla şeklini alması.III. Cıvanın halıya döküldüğünde halıyı ıslatmaması.olaylarından hangilerinde kohezyon (birbirini tutma) olayının etkisi vardır? 7,3,0,6 , 9  rakamlarını bir kez kullanarak oluşturulan beş  basamaklı   en büyük doğal sayı nedir?  ’Uzanmak’ sözcüğü,cümlelerin hangisinde ‘gitmek’ anlamında kullanılmıştır?              Dedemin bahçesindeki 15 ağaçtan 3 tanesi kavak, diğerleri meyve ağacıdır. Bahçede kaç meyve ağacı vardır? ‘‘El’’sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ‘‘sahiplik, mülkiyet’’ anlamında kullanılmıştır? It’s very hot here. - - - - , please! Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı ifadeler vardır? Jane: Did you try rafting when you were in Fethiye last summer?Nick : Yes, I did.Jane: How did you feel when you were doing it?Nick : I loved it and it was really - - - - .  Alp hasn’t had breakfast - - - - .