S:1

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu çeşitlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu çeşitlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Sigara " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Dünyamız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İnsanların sürekli yeni buluş ve icatlar gerçekleştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Bir kenarı 9 cm olan karenin çevresi tüm kenarları birbirine eşit olan üçgenin çevresine eşittir. Buna göre üçgenin bir kenarı kaç cm' dir? 3×3×3 = A2×2×2×2 = BYukarıda verilen ifadeye göre A+B işlemi aşağıdakilerden hangisineeşittir? Doktor : Sağlıklı büyümek ve gelişmek için önemli olan.............Doktorun cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakyanın Yunanistana Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir? Alevilerde Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hastalanınca Hz. Peygamberin Hz. Ali ve Hz. Fatımadan tutmalarını istediğine inanılan oruca ne denir? Türkiyenin 1/700 000 ile 1/2 000 000 ölçekli haritaları karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hz. Peygamber: Her kim ergenlik çağına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alıp gereğini yerine getirirse o kimse kıya-met gününde (parmaklarını birbi-rine kavuşturarak) benimle böyle beraber olacaktır. buyurmuştur.Bu hadiste Peygamber Efendimiz aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Bir tüketici aldığı malla ilgili bir sorunu, satıcı ile çözemez ise nereye başvurmalıdır? Aşağıdaki deyimlerden hangisi "telaşlanmak ne yapacağını şaşırmak" anlamında kullanılmıştır? Beş basamaklı bir doğal sayının tüm rakamları dörttür. Rakamlarının sayı değerlerini 2 arttırırsak sayı kaç artar? I. Sübhâneke Allahümme ve bihamdik.II. ve lâ ilâhe ğayrük.III. ve teâlâ ceddük.IV. ve tebârakesmük.Hangi maddelerin yeri değiştirilirse Sübhaneke duası doğru söylenmiş olur? 6 onluk + 7 birlik ... 58 karşılaştırmasında boşluğa hangi sembol gelmelidir? Kar hangi mevsimde yağar? Beni telefonda arayan kimmiş? Sorusuna verilecek karşılık, cümlenin hangi ögesi olur? 1. Allah bizi uyarmak için elçiler gönderdi.2. Elçiler Allahın cc emirlerini bildirir.3. Peygamberler Allahtan mesaj alır.4. Peygamberler Allahtan gelen mesajı hissederek öğrenirler. Yukarıda peygamberlere iman ile ilgili bilgiler var. Hangisi yanlıştır? Hangisinde adlanmış sıfat vardır ? Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlardan biridir? Belli mevsimlerde üretilen çay yaprağının depolarda saklanarak ihtiyaç duyulduğu zamanlarda üretim için fabrikalara gönderilmesinin pazarlamaaçısından sağladığı fayda aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk beyliklerinden biri değildir? Hangi seçenekte -de eki yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki kayaçlardan hangisi Püskürük kayaçlara örnek olarak gösterilemez? Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumsal hayatın düzenlenmesinde önemli rol oyanayan evlenme, boşanma, miras ve benzeri ilişkileri duzenlemek amacıyla aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlüğe girmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde telaşlanmak anlamında bir deyim kullanılmamıştır? Bir iç açısı 90° den büyük olan üçgene ............................... üçgen denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İnsanların doğaya etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Döneminde toplum yapısının özelliklerinden biri değildir? Son yıllarda toplumumuzun görsel sanatlar sevgisinde bir kımıldanma görülüyor. Her sanat dalı yaşama açılan pencerelerden biridir. Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmeye tahammül edenler, ruh çölünde yaşıyor demektir. Çölden dışarı adım atanlar, yaşadıkları yerlerin duvarlarına resim asmaya, heykelle ilgilenmeye, fotoğraf çekmeye başladılar. Bu, övgüye değer!Bu metinde geçen ‘‘Pencereleri hepten kapanmış binada ömür geçirmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? It rained - - - -. Everybody got wet. Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? Cerenin kütüphanesindeki kitapların sayısı 110 ile 120 arasındadır. Kitapların sayısı 9 ile kalansız bölündüğüne göre, Cerenin kütüpha- nesinde kaç kitap vardır? Aşağıdakilerden hangisi yıkıcı doğa olaylarından değildir? Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur? Masallar toplumun bir kültür ürünü ve sözlü geleneğin bir parçasıdır. Anonim üretim olup birçok yerde ve zamanda anlatıla anlatıla yaygınlaşmıştır. Masal ortak değerlerin ve kavramların paylaşılması , yayılması, benimsenmesi, sürdürülmesi sürecidir.Bu parçada masalla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 452, 463, 382, 462, 272 sayılarını küçükten büyüğe sıraladığımızda sondan 3. sayı kaç olur? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Bireyler, sosyal rollerine uygun davranışlar geliştirir ve sorumluluklar üstlenir.(.....) Dil, insanların yaşayışına dair maddi ve manevi değerlerini ifade etmelerini sağlar.(.....) Tarih bilinciyle hareket edilmesi toplumsal birlikteliğin oluşmasına yardımcı olur.(.....) İnsanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan veya herhangi bir konuda araştırma yapmadan kişi ve durumlar hakkında kesin kararlar verilmemelidir.(.....) Toplumla uyumlu bir şekilde yaşamamızı sürdürebilmek için farklılıklara saygı göstermek önemlidir. Aşağıdaki elektrikli araçlardan hangisi şehir elektriğiyle çalışmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir