S:1

Hz. Muhammed, Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?

Hz. Muhammed, Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı? sorunun cevabı "25  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi soyut isimdir?  Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında      aramak gerekir?       Üç basamaklı en büyük sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en küçük sayının çarpımı kaç olur ? 6/12' si 60 olan sayının tamamı kaçtır? “…………………………… dolayısıyla alışveriş yaptık.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünya’nın kendi ekseni etrafında yaptığı harekettirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi cümlenin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Tarihte bilinen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk Dönemi’nde Türkiye en çok aşağıdaki hangi devlet ile yakın ilişkiler kurmaya çalışmıştır? ​Aşağıdakilerden hangisi daha hafiftir? Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinde farklı bir anlam ilişkisi vardır ? Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız? (…….)  Kuzey, batı, doğu ve güney ana yöndür.(…….) Ağaçların yosunlu tarafı güneyi gösterir.(…….) Telefonu T. Edison icat etmiştir.(…….) Cırt cırt bantlarını George Mestral (CorçMestrıl) icat etmiştir.(…….) Gece ders çalışırken ışık, yüzümüze vuracak şekilde karşıdan gelmelidir. Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı ne olurdu? Hangisi suda çözünmeyen bir katı maddedir? Aşağıdakilerden hangisi insanların yerine getirmesi gereken bir sorumluluk değildir ? Sanayileşen Avrupalı devletler, gerekli ham maddeyi dünyanın çeşitli bölgelerini sömürgeleştirerek sağlamaya çalıştılar. Bu sebeple sömürgeci devletler arasında yaşanan çıkar çatışmaları, I. Dünya Savaşı’nın önemli nedenlerinden biri oldu.Verilen metinde I. Dünya Savaşı’nın hangi alanla ilgili nedenine değinilmiştir? “Güzel” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır? Dünya Engelliler Günü ne zamandır? Bilgisayar virüslerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? Haritaya karşıdan baktığımızda üst tarafı hangi yönü gösterir?  Böbrek yetmezliği teşhisi konulmuş hastalar 1944 yılındanönce herhangi bir tedavi uygulanamadığı içinyaşamlarını yitirmekteydiler. 1944 yılında Hollandalıbir doktor tarafından diyaliz makinesi yapılmış hastabireyin kanı vücut dışında bir makine tarafından zehirliatıklardan arındırılmıştır.Sadece bu açıklamaya dayanarak,I. Diyaliz cihazı kandaki atık maddelerin bir kısmınınayıklanarak kanın temizlenmesine yardımcı olur.II. Teknolojik uygulamaların gelişmesi sayesindeböbrek yetmezliği nedeniyle yaşanan can kayıplarıazaltılabilmiştir.III. Bu uygulama sayesinde tüm böbrek hastalıkları tamameniyileştirilmektedir.yorumlarından hangileri yapılabilir? Aşağıdaki halk hikâyesi ve destan karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? Kenar uzunlukları 37 m, 24 m ve 26 m olan üçgen şeklindeki bir bahçenin çevresine 3 m ara ile fidan dikilecektir. Kaç fidana ihtiyacımız vardır? Çöpçü – Senin adın ne?Yeniçeri – Hüseyin oğlu Hasan. Ya senin? Çöpçü – Hasan oğlu Hüseyin. Ula bu ne aca- yip kılıktır, nedir bu böyle yahu?Yeniçeri – Kanuni Sultan Süleyman Efendi’mizin serdengeçtileri böyle giyinirler.Çöpçü – Ha anladım, sen Faschinge (Faşinge) geldin Viyana’ya.Yeniçeri – Sen ne saçmalarsın bre zevzek, biz fütuhata (fethetmek) geldik buraya.Çöpçü – Kim getirdi sizi?Yeniçeri – Serdar-ı Ekrem Kara Mustafa Paşa! Çöpçü – Bu yeni bir turizm acentesi ola-cak. Biz German Air’le (Cerman Eyir) geliriz. Dolmuş uçağı 170 marka.Bu metinde verilen tiyatro türüyle ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi söylenemez?  (-81) : (+9) . (-3) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Dinimizde hırsızlık yapmak, hayvanlara eziyet etmek, birine iftira etmek, yalan söylemek gibi  davranışlar aşağıdakilerden hangisine girer? İnan uzun kenarı 50 m, kısa kenarı 45 m olan bir pistin çevresinde 4 tur koşuyor. Buna göre İnan kaç m koşmuştur? Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? “Tutmak” sözcüğü  aşağıdaki cümlelerin hangisinde  kiralamak anlamındadır? Aşağıdakilerin hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir? Fatiha suresi nerede indirilmiş ve kaç ayettir? Yayaların geçmesi için yolun üzerinde çizgilerle belirlenmiş alanlara ne denir?   Gün içerisinde en düşük sıcaklık değerlerinin güneşin doğmaya yakın olduğu saatlerde görülmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?  Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklar arasında yer almaz? Din felsefesi genel olarak dini, insanlardaki din duygusunun ne olduğunu, inancın yapısını eleştirel olarak incelemeye çalışan felsefe dalıdır. Bunu yaparken herhangi bir dinin yanında veya karşısında yer almaz. Açıklamada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olarak bahsedilen mübarek zamanın adı nedir? Allah‟tan aldıkları mesajları insanlara iletmekle görevli olan elçilere ne ad verilir? I. MilliyetçilikII.  DevletçilikIII.  ReformculukYukarıdakilerden hangileri Atatürk inkılabının dayandığı temel ilkeler arasında yer almaz? I. Namaz kılmakII. Meleklere inanmakIII. Oruç tutmakIV. Hacca gitmekV. Peygamberlere inanmakYukarıda verilenlerden hangileri İslam’ın inanç esaslarındadır? Hangi eylemin zamanı yanlış verilmiştir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir