S:1

Aşağıdaki zaman dönüşümlerinden hangisi yanlıştır

Aşağıdaki zaman dönüşümlerinden hangisi yanlıştır sorunun cevabı " 210 dk= 3 saat 20 dakika" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler verilmesi çalışmaları rehberlik servislerince ne zaman yapılır? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir?  Aşağıdaki gezegenleden hangisinin halkası yoktur? '' energetic / I / feel '' Verilen kelimelerin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi ismin hal eklerinden almamıştır? Yüksek sesin etkileri olumlu veya olumsuz gruplandığında hangi seçenek dışarıda kalır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? I. Taşıtların egzozlarından çıkan zehirli gazlarII. Arıtılmadan nehre dökülen fabrika atıklarıIII. Doğal bitki örtüsünü korumakYukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğine neden olur? 43 - 28 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Sütü peynire dönüştüren mantar çeşidi hangisidir?  Aşağıda verilen zıt anlamlı eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Endonezya, İtalya, İzlanda ve Japonya levha sınırında yer alan ülkelerden bazılarıİ.   Deprem riskinin yüksek olmasıİİ.    Volkanik faaliyetlerin fazla ol-masıİİİ.    Gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasıBu ülkelerin levha sınırında yer alması yukarıdaki özelliklerden hangileri üzerinde etkilidir? 5 basamaklı en büyük çift sayı kaçtır? Oyun oynamak için parka giden Yasemin’nin hangi davranışı tehlikeli bir duruma neden olabilir? “(Onlara) De ki: Yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melekler olsaydı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsrâ suresi, 95. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulamaktadır? 1. onlara2.sayesinde3.buluruz4.yolumuzu5.ama6.hiçbir zaman7.onlar8.ulaşamayız     Bu sözcüklerin tamamını kullanarak, ‘İdealler yıldızlara benzer.’ Cümlesini açıklayıcı bir yargı oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama nasıl olur?       'Kendine güvenen dünyayı yönetir.'                                      Voltaire  Bu özdeyişte aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Roman, hikâye, anı gibi değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok romanları ile tanınmaktadır. Romanlarında önceleri kişisel konuları işleyen sanatçı daha sonra toplumsal konulara yönelmiştir. “Kiralık Konak”ta nesiller arası duygu ve düşünce farklılıklarını işleyen sanatçı, “Yaban” romanında Kurtuluş Savaşı yıllarındaki köy yaşamını, köylü-aydın çatışmasını işlemiştir.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunmasında alınması gereken önlemlerden biri değildir? 2 düzine yumurta 4 deste yumurtadan kaç eksiktir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ege Bölgesi’nin verimli topraklarına yerleşmişler, Kral Yolu’nda yaptıkları ticaretle zenginleşmişler ve alışverişte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.Hakkında bilgi verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Peygamberler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden değildir? • Glikoprotein, glikolipit ve lipoproteinlerin sentezlenmesini  sağlar.• Bitkilerde ara lamel oluşumunu sağlar.• Sindirim enzimi taşıyan lizozomu  oluşturur.Özellikleri verilen hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir? (1) Yirmi üç yıl önce Helens adlı yanardağ atom bombasına benzer bir şekilde patladı. (2) Bu patlamada milyonlarca hayvan -geyikler, siyah ayılar, dağ keçileri,balıklar, kuşlar ve böcekler- yok olmuştu. (3) Yaklaşık on milyon ağaç zarar gördü ki bunların bir bölümü altı yüz yaşındaydı. (4) Patlamadan önce o bölge; sık ormanları, kristal berraklığında gölleri ve hızlı akan nehirleri ile göz kamaştırıyordu.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “beğenme” anlamı vardır? Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan Urfa, Maraş ve Antep savunmaları, hangi devlete karşı yapılmıştır? Dünyada çocuk haklarını korumak ve çocukların çocukluk dönemlerini yaşamaları için Çocuk hakları sözleşmesi kabul edilmiştir. Buna göre 11 yaşındaki bir çocuk aşağıdaki haklardan hangisine sahip olamaz? Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi yoktur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre, Devlet memuru refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması ve bunun raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok kaç aya kadar   aylıksız izin verilebilir?  Aşağıdakilerden hangisinde bir takım çalışmasına ihtiyaç duyulabilir? A sayısını 4’e bölen bir öğrenci bölümü 6 buluyor. Aynı sayıyı 5’ e bölerse kalan kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi inorganik bileşiktir? "Aycan' a halasından güzel bir tebrik gelmiş." cümlesinde tebrik sözcüğünün sayısını bildiren sözcük hangisidir? I. Lisans öncesiII. LisansIII. Lisans üstü1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yükseköğretim, millî eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri yukarıdaki hangi seviye/seviyelerde yetiştirmek üzere düzenlenir? “Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler (gece kelebekleri) ve böcekler ateşe atlamaya başlamış. Bu kimse onları kurtarmaya (engel olmaya) çalışmışsa da başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de (tıpkı o adam gibi) belinizden (kemerinizden) tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz.” (Buhari, Rikak, 26)Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? “doğru” sözcüğü hangi cümlede “yanlışsız eksiksiz” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki karışımlardan hangisinde maddelerden biri çözünmüştür?                Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir