Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
En küçük geniş açı kaç derecedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
En küçük geniş açı kaç derecedir? sorunun cevabı "91" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi hayata geçirilmiştir? Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti siyasi alanda da birtakım yenilikler yapma yoluna gitmiştir. Ancak ne yapılırsa yapılsın çöküşten bir türlü kurtulamamıştır. Savaşlar başarısızlıklarla sonuçlanmış, yapılan barış anlaşmaları kısa süreli olmuş, devlet her geçen yıl biraz daha Batılı devletlerin boyunduruğuna girerek onların talepleri doğrultusunda hareket etmeye başlamıştır. Sonunda Balkanlarda azınlıklar birer birer bağımsızlıklarını ilan etmiş; devlet hızla parçalanmaya doğru gitmiştir. Bu olaylar Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın şiirden tiyatroya kadar bütün edebi türlerinde konu edinmiştir.Bu parçaya göre Tanzimat Dönemi Edebiyatı’yla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? "52-56-60-64-68-72-76-......."Yukarıdaki örüntü hangisi ile devam ettirilebilir? I. Alp orojenez sisteminin Avrupa Kıtası’ndan Asya Kıtası’na kadar uzanış göstermesiII. Birbirine komşu kıtaların kıyılarında aynı tür canlı fosillerine rastlanmasıIII. Kıtaların bir bütünün parçaları gibi birbirini tamamlamasıYukarıdakilerden hangileri yer kürenin başlangıçta tek bir kıtadan oluştuğunu kanıtlar? Jane : Mom, - - - - ? Mom : Fifty two.  Aşağıdakilerden hangisi nitel gözlemdir? • Nefes nefese kalan anneme, başını çevirmeden cevap verdi.• Defterin yapraklarını çevirdikçe geçmiş gözünde canlanıyordu.• Kendisine yollanan parayı hak etmediğini düşünerek çevirmiş.• Evin etrafını duvarla çevirince köpekler eve yaklaşamadı.“Çevirmek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Sesleri liman sislerine boğulurGemiler yorgun ve uykuludurBu şiirdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran dahaönemlidir? Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi sanayiye ham madde sağlamak amacıyla yapılır? “Alınan yolun geçen zamana oranı ………., yerdeğiştirmenin geçen zamana oranı ……... dir.” Cümlesinin fizik bilimi açısından doğru bir ifade olması için, boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Merdivenleri üçer üçer inerdim babam işten geldi mi. Kollarına atlar, onu öpücüklere boğardım. Her gelişinde mutlaka bana ya küçük bir oyuncak ya da yiyecek bir şeyler getirirdi. Öyle sevinirdim ki daha sıkı sarılırdım babama. İçime çekerdim kokusunu. Sonra eve geçer, yemeğe otururduk. Şimdi indiğim her merdivenin sonunda onu göreceğim diye inmek ve sonunda onu görememek öyle üzüyor ki beni…Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?