Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Merve Hanımın marketten aldığı 1 kova yoğurt 5 kg gelmektedir. Boş kovanın ağırlığı 550 gr olduğuna göre yoğurtun kütlesi ne kadardır ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Merve Hanımın marketten aldığı 1 kova yoğurt 5 kg gelmektedir. Boş kovanın ağırlığı 550 gr olduğuna göre yoğurtun kütlesi ne kadardır ? sorunun cevabı "4450" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi tükenebilir bir kaynak değildir? Aşağıdakilerden hangisi mıknatısla çekilir? Saleswomen  : May I help you ?Customer :  :Yes, I am looking for a necklace.Saleswomen   :How about this one ?Customer   : - - - -?Saleswomen   : It is fifty Euros.Customer   :Great! I will take it. Her toplumun kendine özgü değerleri vardır. Bu değerler, toplumdaki fertleri bir arada tutar. İnsanları tek tek fert olmaktan çıkarır, birlik beraberlik içinde yaşayan bir toplum hâline getirir. Bu paragrafa uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?  Türkiye İstatistik Kurumunun 2015 yılı verilerine göre, yaşam memnuniyeti endeksi en yüksek olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Türkçede “fıkra” sözcüğü, aşağıdaki anlamların hangisi için kullanılmaz? •   Bunu biraz daha açıklayabilir misin?•   Nasıl örnekler verebilirsin?•   Bu konuya başka görüş açısıyla bakılabilir mi?•   Şayet bu olursa, bunun sonucu olarak neler olabilir, niçin?•   Fikrini neler değiştirebilir?“Ülkelerin Yönetim Şekillerinin, İnsanların Yaşam Biçimlerini Etkilemesi” konusunda sunum yapan bir öğrencisine yukarıdaki soruları soran Tarık Öğretmen, hangi düşünme becerisini kazandırmaya çalışmıştır? Bir kenarının uzunluğu 8 m olan kare şeklindeki oyun alanının çevresi kaç metredir? Tilavet secdesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki şıklarda verilen bilgilerden hangisi doğru  değildir? ( a ) Kitap, Osmanlı'da gizli kalmış tarih potansiyelini açığa çıkarma amacı taşıyor.( b ) Mustafa Armağan, yine Osmanlı tarihinin bilinmeyen sayfalarında oku­ru bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.(c) Küresel çağda Osmanlı'nın hâlâ yaşadığını savunuyor.(d ) Hem tarihimizin özgürleşme serüvenine açılan bir pencere hem de tarihe bakışımızı gözden geçirme fırsatı olarak okunabilir.       Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde bir öneri söz konusudur? Hareket halindeki bir cisme hareketi yönünde bir kuvvet uygulanırsa cismin hızı .................Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?