Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İnsanların haklarının güvence altına alarak korunması görevini hangi kurum veya kuruluş üstlenir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İnsanların haklarının güvence altına alarak korunması görevini hangi kurum veya kuruluş üstlenir? sorunun cevabı "Devlet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Sevgi 14 yaşındadır. 7 yıl sonra kaç yaşında olur? Yusuf  :  Do you listen to music?Roni :  Yes, …………………………….. Yüce Allah’ın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmak, yasaklarından da kaçınmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Dil münazaralarda bilgi vermek için - - - - sorular sormak için - - - - işlevle-rinde kullanılır.Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki dilin işlevlerinden uygun olan hangileri getirilmelidir?  Çocuk, oyun oynarken yaşam hakkında pek çok şey öğrenir ve türlü deneyimler kazanır. Özellikle de oyuncaklarını kendisi yaparken ve arkadaşlarıyla paylaşır- ken yaşamın pek çok ayrıntısını öğrenir. Oyuncaklarını üretirken emeği; arkadaşlarıyla oynarken insan ilişkilerini, insanların karakterini ve sorunlara çözüm bulmayı öğrenir. Dolayısıyla oyunlar çocukların hem eğlencesi hem de okuludur.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Türkler yerleşik hayata geçtikten sonra pek çok mimari eserler yapmışlardır.Aşağıdaki simgelerden hangisi Türklerin göçebe yaşam tarzından yerleşik hayata geçtiklerine kanıt olarak gösterilemez? 17 Şubat 1926 tarihli Medeni Kanun ile kadınlar şahitlik, boşanma ve miras gibi konularda erkeklerle aynı haklara sahip olmuşlardır.Halkçılık ilkesi, meydana getirdiği bu değişimle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Aşağıda bazı kavramlar anlamlarıyla birlikte verilmiştir. Verilenlerden hangisi yanlıştır? Peygamber Efendimizin vefatından kısa bir süre önce Arafat dağında yüz bini aşkın Müslümana yapmış olduğu meşhur konuşmasına ne ad verilir ? Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerindendeğildir? Reyhan: “Why are you sad?”  Reyhan asked - - - - I was sad. Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen, bütün vatandaşların kanun önünde eşitliği esasına dayanan Atatürkçülüğün Halkçılık ilkesi, doğrudan Cumhuriyetçilik ilkesi ile de ilişkilidir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilişkiyi en iyi şekilde açıklamaktadır?