Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisinde hacim ölçü birimidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisinde hacim ölçü birimidir? sorunun cevabı "litre - mililitre" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

MEB Personelinin Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik Gereği , İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler Bakanlık Teşkilatı kadrolarında 30 Haziran tarihi itibariyle en az kaç yıl görev yapanlar,iller arasında yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler? Bitkinin üreme organı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdan biridir?  “Üstlerinde ki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız ! Onda hiçbir çatlak yok. Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk.Orada gönül açan her türden bitkiler yetiştirdik.Allah’a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için ( bütün bunları yaptık)” (Kaf suresi, 6-8.ayetler )Bu ayetlerde Allah’ın sıfatlarından hangisi daha çok vurgulanmaktadır? Yaşlı kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıda verilen omurgalı hayvan gruplarından hangisi soğukkanlı olup kış uykusuna yatar? Güneş şınlarının Oğlak Dönencsi’ne dik açıyla geldiği tarihte aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?  Kâbe’nin etrafındaki her bir dönüşe ne denir? Aşağıdakilerden hangisi dinî motiflerin etkili olduğu örf ve âdetlerimizden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır? Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? - - - - my sister came, I was studying for the exam.