S:1

Göz sağlığı için uygun aydınlatma hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Göz sağlığı için uygun aydınlatma hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Işık göze doğrudan gelmelidir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Düden Gölü hangi ilimizdedir? "Bursa'nın her yeri cennetten bir köşedir." cümlesindeki altı çizili öğe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlunun eserlerinde işlediği konularından biridir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi haccın insana kazandırdığı bireysel faydalardan değildir? Biraz nazik ol! Cümlesinde nazik kelimesi yerine hangi kelime yazılırsa cümlenin anlamı değişmez? Kutadgu Biligdeki kahramanların her biri bir kavramı simgeler.Buna göre Ögdilmişin simgelediği kavram aşağıdakilerden hangisidir? Balkan milletleriyle yapılan ilk resmi antlaşma hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranabilir? • Vücudun yedek besin deposudur.• Canlıyı mekanik etkilere karşı korur.• Vücut sıcaklığının korunmasında rol oynar.Yukarıda görevleri belirtilen doku çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde‘‘çekmeksözcüğünün kullanımıyla ayraç içinde verilen anlamı birbirine uymamaktadır? I. Şeker pancarından şeker eldesiII. Hoş kokulu bitkilerden parfüm hammaddesi eldesiIII. Madencilikte cevher eldesiIV. Söğüt ağacından salisilik asit eldesiV. Çayın demlenmesiYukarıdaki olaylardan kaç tanesinde özütleme işlemi uygulanır? She - - - - in a bank since she graduated from the university. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur? Göz sağlığımız için hangisini yapmamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi evdeki kaynakların kullanımı ile ilgili doğru bir davranıştır? Sen yolcu, ben hancı cümlesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 25 × 1,3 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisindeki 8 rakamının basamak değeri 0,08'dir? Aşağıdakilerden hangisi Cinlerin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisinin vefatı ile Dört Halife Dönemi sona ermiştir? Görünenin arkasındaki asıl varlığı, ilk nedenleri ve ilk ilkeleri araştıran alan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bitkilerden hangisi çiçeksiz bitkilere örnektir? H2SO4 (sülfürik asit) bileşiğinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devletinde yapılan ıslahatların önemli bir kısmı da ulaşım alanında yapıldı. 1856 yılında ilk demir yolu hattımız İzmir ile Aydın arasında inşa edilmeye başlandı. Zaman içinde Anadolu ve Rumeli toprak- larında demir yolu ağı genişledi. 1888de İstanbulu Avrupaya bağlayan demir yolu hattı açıldı.Aşağıdakilerden hangisi ulaşım alanında yapılan bu ıslahatların sağladığı faydalardan biri değildir? HMK m. 127e göre 4353 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar için davalı kaç günde cevap vermesi gerekir? Bir trafik kazası sonucunda polise haber vermek amacıyla hangi numarayı ararız? Asya Hun devleti Çin ile hangi yolun egemenliği için mücadele etmişlerdir? Büyük filozoflar görüşlerini genellikle felsefi sistemler halinde ortaya koyarlar. Örneğin; Platon, Aristoteles, Kant gibi filozoflar, kendi çağlarının koşulları ve özellikleri doğrultusunda varlık, bilgi, ahlak ve siyaset gibi temel problem alanlarına ilişkin yeni bakış açılarıyla farklı görüşler geliştirmişlerdir. Bu görüş ve fikirlerini de, öğeleri arasındaki bağlantıların açıkça görüldüğü, kendi içinde tutarlı bütünler halinde ortaya koymuşlardır.Verilen metne göre, aşağıdakilerden hangisi felsefi sistemin bir özelliği olamaz? Üst kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Güzel bir bahar günüydü. İki kardeş sabah olup da dedelerinin onlar için yaptığı uçurtmaları masanın üstünde gördüklerinde çok sevindiler. Uçurtmalarını kaptıkları gibi kırlara koştular. Kısa sürede gökyüzü uçurtmalarla doldu.Bu metindeki altı çizili söz aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisidir? "Günümüzde İnternet, cep telefonu, faks gibi iletişim araçları sayesinde insanların ürün ya da hizmete Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı ulaşması hızlanmış, ticari hayatta da gelişmeler yaşanmıştır."Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kamu Kurum ve Kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla.......belirleyebilir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok kızmak, sinirlenmek anlamına gelir? Aşağıdakilerden hangisi korunma ile ilgili çocuk haklarından değildir? • Mescidü-l Haram• Süleyman Mabedi• Meryem Ana EviYukarıdaki kavramlar ilahi dinlerdeki hangi ibadetle ilişkilendirilebilir? Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden yanlış olanlar için parantez içine Y doğru olanlar için D yazınız.( ) Kemiklerin birbirine bağlandığı yere kas denir.( ) Soluk alıp verirken soluğu ağızdan alıp burundan vermeliyiz.( ) Spor yaptığımızda daha fazla soluk alıp veririz.( ) Kafatasımızdaki eklemler en çok hareket eden eklemlerdir.( ) Nabız atış sayımız her zaman aynıdır( ) Soluk alma sırasında diyafram kası kasılır ve düzleşir.( ) El ve ayak kemikleri kısa kemiklerden oluşur( ) spor, kas, iskelet ve eklemlerimizi geliştirmez Doğal afetlere kader açısından bakıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A - - - - is a geological phenomenon that includes a wide range of ground movements. Aşağıda verilenlerden hangisinde kuvvet etkisiyle kalıcı şekil değişikliği gerçekleşmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir