Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Can 20 dk koşup, 10 dk dinlenerek spor yapıyor. Can 2 saat sonunda kaç dakika koşmuş olur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Can 20 dk koşup, 10 dk dinlenerek spor yapıyor. Can 2 saat sonunda kaç dakika koşmuş olur? sorunun cevabı "80" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Şiir” ile “Nazım” arasında anlamca bir ilişki vardır.“Makale”ile aşağıdakilerden hangisinde anlamca böyle bir ilişki kurulabilir?   ...Bu ürünler o kentte yaşayan halkın geçim kaynağı olduğu kadar o kentin tanıtımında da çok önemli rol üstlenir. Bursa’nın şeftalisi, Malatya’nın kaysısı, Amasya’nın elması böyledir. Bu ürünler söylendiğinde ilk olarak bu kentler gelir aklımıza. Çünkü söz konusu ürünler o kentin adeta kimliği haline gelmiştir. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Kur’an-ı Kerim’deki herhangi bir hükmü tavsiye edip destekleyen sünnete ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi fablların ortak özelliklerinden değildir? Rakamları farklı üç bölüklü en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?  Hava katmanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bill       : Let’s choose a fun ride. Which one is more enjoyable? Do you like riding on a carrousel?Mike     : I don’t like carrousel. I think wave swinger is more enjoyable.Mary    : I don’t agree. Wave swinger is more dangerous than carrousel. It is thrilling.Lilly     : Don’t worry! We have enough token, so we can get on all of them.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  Hz. Muhammed(SAV) hangi tarihte vefat etmiştir?  Allah’a olan sevgi, saygı, inanç ve bağlılığın çeşitli davranışlarla ortaya koymaya ne ad verilir? Özlem Yılmaz e-posta adresi almak istiyor. Özlem için doğru  e-posta adresi hangisidir  ? Peygamberlerin kendilerine gönderilen ilahi mesajları hiçbir değişikliğe uğratmadan insanlara ulaştırmalarına ne ad verilir? 4 şişe su ile bir kova dolmaktadır. 8 kova ile ise bir su deposu dolmaktadır. Kaç şişe ile bu su deposu dolabilir?