S:1

Verilen isimlerden hangisi peygamberimizin kızlarından birinin ismidir ?

Verilen isimlerden hangisi peygamberimizin kızlarından birinin ismidir ? sorunun cevabı "Ümmü Gülsüm " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
"kare" kelimesinin ingilizcesi hangi seçenekte verilmiştir? Everybody has a different plan for the future. Mine is being a teacher. Everybody wants to know why I want it. I know I wont earn a lot of money and become famaous. But it is a very rewarding job. I will have the chance to teach my students to distinguish right from wrong. I will change them and they will change the world. Do you understand why I want to be a teacher now?rewardingmeans - - - -. T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Devletin temel amaç ve görevlerinden değildir? Yolculuk sırasında mest ve sargı üzerine meshetmenin suresi kaç gündür? Sosyal ve sevilen biri olmak için sık sık empati yapmalıyız. Cümlesinde ki empati sizce nedir? Aşağıdakilerden hangisi sulh sözcüğünün karşıt anlamlısıdır ? Yazı, sadece içini dökmek için kaleme alınmamalı. Yazının bir amacı, bir fikri olmalı. Ancak böyle olursa güzel cümleler kurulabilir, sağlam metinler ortaya çıkarılabilir.Bu parçada anlatılmak istenen düşünce nedir? Bir basamaklı en büyük tam kare sayı ile üç basamaklı en küçük tam kare sayının toplamı kaçtır? I. Eşeysiz üremeII. Oksijenli solunumIII. Enerji kullanımıYukarıda verilenlerden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir? Sinop-Tekirdağ arası uçak yolcuğu 55 dk sürmektedir. 16.25te Sinoptan kalkan bir uçak saat kaçta Tekirdağ'a iner ? Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? Hangi seçenekte varlığın rengi belirtilmiştir? '' Sea '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bu Kanuna dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar aşağıdaki sınıflardan hangisini teşkil eder? You should be ashamed - - - -yourself for telling my secret. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? Tanzimat Fermanını ilanıla yöetimde ve toplumsalyaşmda değşmler başar. Mustafa Reşt Paş başaolmak üere Tanzimat yöeticilerinin çvresinde gelişnyenilikler yavaşyavaşhalkta da etkisini göterir.Tanzimatla birlikte ortaya çıan yenilikç hava; edebiyatta,sanatta etkisini götermeye başar. Bu döemdeaydı ve sanatçıar Fransıca öğenir. Gazete çvresindegelişn tüler ve kitaplar ükemize girmeye başar;Batııeserlerin Tükçye çvrilmesi fikri doğr.Bu parçya göe aşğıakilerden hangisi TanzimatFermanıı etkilerinden biri değldir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilde tezlik anlamı vardır? Ne zaman elime kalem alsam, anlatacaklarımın daha önceden anlatılmış olduğu hissine kapılıyorum. Ne diye bir daha aynı şeyleri yazmalı diyorum. Sonra bir de ben deneyeyim diyorum. Bakıyorum yepyeni şeyler çıkıyor ortaya. Anlatıştaki fark anlatılmış olanları yeni yapmaya yetiyor. Parça üzerinde özellikle durulan ve anlatılanlara yeni ruh veren aşağıdakilerden hangisidir? Doktor Ayşe hanım, Mahmut beyin eşi, Gizemin annesi, aynı zamanda çevreyi korumayla ilgili bir vakfın üyesidir.Bu açıklamada toplumsal statünün hangi özelliği vurgulanmıştır? Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisi buzul aşındırmasına bağlı olarak oluşmuştur? Aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeliye ilk kez geçmişlerdir? Hac ve umre ibadetinde Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelerek yapılan görev aşağıdakilerden hangisidir? I-Çocukların beden,zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamakII-Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmakIII-Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamakYukarıda verilenler, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına katılması aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi edebîmetin değildir? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi tüm canlılarda görülen ortak özelliklerden değildir? Bu yazarımızın yazılarının pek çoğunda kelimelerin âdeta tartılarak yazıya yerleştirildiğini düşünürdüm. Ne bir eksik ne bir fazla... Bir kuyumcu titizliğiyle söylemek istediği lafı, sözü yeteri kadar sözcükle gönlümüze nakşetmesiyle edebiyatımızın gerçek ustalarından biri.Yukarıdaki parçada söz konusu yazarın yazılarının hangi yönü üzerinde durulmuştur? Kötü kelimesi aşağıdakilerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır? 12 N ve 5 N büyüklüğünde iki kuvvetin bileşkesi en fazla kaç olur? The story - - - - I read was very interesting. İçine yerleştirilen özel manyetik bant ile sesleri kaydedebilen ses teknolojisi ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Giyim kuşam ilk başlarda;‘............................................................................................................ zamanla teknolojik gelişmeler, sosyal ihtiyaçlar gibi nedenlerle farklı özelliklere kavuşmuştur.Yukarıda boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Were talking about a huge company. It has more than 8000 - - - - working in the production section. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa hakkında Hristiyanlık ve İslamın ortak görüşü değildir? Hangi cümlede de bağlacının yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır? Evlerimize gelen elektriğin gücü kaç volttur? Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardım hattı telefon numarasıdır? Aşağıdakilerden hangisi not alma türlerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir