S:1

Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? sorunun cevabı "Anladımki söyledikleri doğru değilmiş." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Astronotların uzayda çalışmasını ve yaşamasını sağlayan uzay aracı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tek tanrı inancının özelliklerinden biri değildlr? Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi termik santrallerde enerji elde etmede kullanılır? Aşağıda verilen damar ve bağlı olduğu kalp bölümü eşleştirmelerinden,I. Aort ─sol karıncıkII. Akciğer toplardamarı ─sol kulakçıkIII. Akciğer atardamarı ─sağ kulakçıkhangileri doğrudur? Kaymakamlar tarafından yönetilen yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir? Sağlıklı olabilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı, trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu kara yolu aşağıdakilerden hangisidir? Vücudumuzda yapıcı ve onarıcı olarak görev yapmaktadır. Et, süt ve balık gibi hayvansal besinlerde bol miktarda bulunur.Sözü edilen besin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapamaz? Aşağıdakilerden hangisi, depremden önce alınacak tedbirlerden biri değildir? İşgallere karşı ilk direniş aşağıdaki yerlerden hangisinde olmuştur? Şiîliği diğer mezheplerden ayıran en önemli görüş aşağıdakilerden hangisidir? Su olmayan yerlerde nasıl namaz kılarız? Aşağıdakilerden hangisinde tarih yazılırken yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? .....................bir toplumun kendine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi veya manevi öğelerin hepsine verilen addır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Mustafa Kemal Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lazımdır. Sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için yapacağız. demiştir.Mustafa Kemalin bu sözleri değerlendirildiğinde;I. Spor bilinci ve kültürünün oluşumuna önem verildiğiII. Genç nesillerin sağlıklı yetiştirilebilmesi için sporun teşvik edildiğiIII. Ülke tanıtımına katkı sağlamak üzere sporcular yetiştirilmesi gerektiğihedeflerinden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir? Bir ağıldaki keçilerin ayakları sayılınca 40 olduğu görülmüştür. Bu ağılda kaç keçi vardır? Evimizde acil hastamız olursa hangi numarayı aramalıyız? Bilinçli bir tüketici olarak hangi ürünü satın almalıyız? Bir mum yakıp, üzerini karton kutuyla örtelim. Bu karton kutunun her neresinden delersek delelim ışığın dışarı çıktığını görürüz.Bu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi krokinin özeliklerinden değildir? Akışı başlatan ve bitiren sembol hangisidir? Aşağıda Akdeniz Bölgesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminde kullanılan temel bir büyüklüktür? Ali ile Ömer bir su deposuna su taşımışlardır. Ali 28 kova, Ömer ise Ali'nin taşıdığından 7 kova eksik su taşımıştır. Buna göre Ali ile Osman su deposuna toplam kaç kova su taşımıştır? Birinci Dünya Savaşının en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında aramak gerekir? Peygamber Efendimizin dişi hangi savaşta kırıldı? Gitmek kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerimizden biri değildir? Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğuldur? Ekmek, patates yemeği ve baklava yiyen bir öğrenci aşağıda verilenlerden hangisini en fazla oranda almıştır? Aşağıdakilerden hangisi opak madde değildir? Bir su deposunun 4/6 i su dolu iken içinde 36 litre su bulunuyor. Deponun tümü kaç litre su alır? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre batıl bir inanç değildir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre bağlı veya ilgili idarelerde başlık yazımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hz. İbrahimin (a.s.) yaşadığı dönemde insanlar neye tapıyorlardı? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir