S:1

Aşağıdaki kelimeler sıralandığında hangi kelime sözlükte diğerlerinden sonra yer alır?

Aşağıdaki kelimeler sıralandığında hangi kelime sözlükte diğerlerinden sonra yer alır? sorunun cevabı "kuzu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ya da toplanan her türlü bilgi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri de ahlakla ilgili konular üzerinde yoğunlaşan tasavvufi yorumlardır.Aşağıdakilerden hangisi bu yorumların temel amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme hareketi yapamaz? Aşağıdakilerden hangisi daha kısa sürede doğada yok olmaktadır? İnsanların siyah-beyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder? Kornerden gelen topa kafa vurarak gol olmasını sağlayan bir futbolcunun uyguladığı kuvvetin etkisi hangisine örnektir? .………. he came, we were eating dinner.  Allah’ın sıfatlarını içeren doksan dokuz güzel ismi vardır. Allah’ın güzel isimleri aşağıda verilen kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımıza giren yeni türlerin içinde gazetenin önemi büyüktür. Çünkü gazete; makale, fıkra, haber yazısı, röportaj, sohbet, anı, gezi,inceleme gibi türlerin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dediği gibi “Bu devirde gazete tüm yeniliği ifade eder.” Gazete,her gün bir toplumdan, herhangi bir sorun üzerinde fikir ve görüşleri olan ikinci bir toplum çıkarabilecek kudrette bir çözümleme ve birleştirme organıdır. Gazete, bizde diğer toplumlara göre farklı bir yere sahiptir. Hiçbir yerde gazete bizdeki role benzer bir rol oynamamıştır. Bütün işaretler ondan gelir, kalabalık onun etrafında toplanır. Mekteplerin uzak bir gelecek için hazırladığı ocağı o tutuşturur.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Birbirini tanıyan kişilerin (akraba, eş, dost, kardeş vb.) duygu ve düşüncelerini paylaşmak için birbirlerine yazdıkları mektuplara- - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hangisi sınıf temizliği ile ilgili değildir? Eşit miktarda su akıtan 8 musluk aynı anda açıldığında boş bir havuz 10 saatte dolmaktadır. Bu musluklardan 5’i aynı anda açıldığında bu boş havuz kaç saatte dolar? Jane: Did you try rafting when you were in Fethiye last summer?Nick : Yes, I did.Jane: How did you feel when you were doing it?Nick : I loved it and it was really - - - - .  Alel genler, biri anadan diğeri babadan gelen homolog kromozomlar üzerinde karşılıklı olarak bulunur. Alel genlerin bulunduğu kromozom bölgelerinene ad verilir?  Dün gece erken .................... . Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D; yanlış olanlara Y yazınız(…..) Haklarımız devlet tarafından kanunlarla güvence altına alınmıştır.(…..) İnsanlar birbirlerini yeterince dinlemedikleri için anlaşmazlıklar çıkmaktadır.(…..) Adalet olmadığında eşit haklara sahip olmamızın bir anlamı yoktur.(…..) Zaman zaman öyle anlaşmazlıklarla karşılaşılır ki ortada haklı veya haksız yoktur.(…..) Uzlaşı sonunda mutlaka bir tarafın istediği olmalıdır. Hangisi, tüketici hakları arasında yer almaz? Türkiye’de ilk nükleer santralin kurulacağı yer aşağıdakilerden hangisidir? Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, laik devletin özelliklerinden değildir? Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır? Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma; Ne varsa doğrudadır; doğruluk şaşar sanma.Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerin türü sıra- sıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? İlk mizah dergisi kime aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlı değildir? Bir yağ fabrikasında 12 kg ayçiçeğinden 4 litre yağ elde ediliyor. 28 litre yağ elde etmek için kaç kilogram ayçiçeği gerekir? Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin Dünya tarihi açısından sonuçlarından birisidir? “kazmaya- çocuklar-tarlayı- başlamışlar” kelimeleri ile anlamlı bir cümle kurulursa baştan ikinci sözcük aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, özneyüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır? Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin hangisi en büyüktür? “İnsanlar çok değişiktir. Onlara akıl sır ermez. Cümlesinde adın yerine geçen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde, aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynaklarına bir örnektir? Uzun sarı saçlarım; kahverengi gözlerim var. Ten rengim ise beyazdır.Kendisini bu şekilde tanımlayan bir kişi hangi kişisel özelliklerinden bahsetmiştir? Osmanlı imparatorluğu I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika’da kaptırdığı son toprak parçası ve ilgili devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevlerinden biri değildir? Ali bir kenarı 80 m olan kare şeklindeki pistte 6 tur attığında kaç metre koşmuş olur? İlk Türk devletlerinde hukukun temelini “töre” oluştururdu. Törenin oluşumunda; Kut inancı ile kağanlar tarafından konulan kurallar, kurultayda alınan kararlar ve kağanın iradesiyle toplum içinde yavaş yavaş oluşan gelenekler etkili olmuştur. Kağanlar da dâhil herkesin töreye uyması zorunluydu. Töre denilen bu kurallar çağlar boyu farklı bölgelerde kurulan Türk devletlerinde de etkili olmuştur. Bu bilgiye göre töre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi e-postanın sağladığı kolaylıklardan değildir?  Kitaplıktan 96 sayfalık bir hikâye aldım. Dün 24 sayfa, bugün de 18 sayfa okudum. Okunacak kaç sayfam kaldı? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir