Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Yol vermekdeyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Yol vermekdeyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ? sorunun cevabı "Birinin işine son vermek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

 “Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabı; yolların en doğrusu Hz. Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötü ve zararlısı, dinden olmadığı hâlde sonradan uydurulup dine eklenenlerdir. Böyle uydurulmuş her şey batıldır, her batıl inanç ise kişiyi doğru yoldan çıkarır.” (Hadis-i Şerif) Aşağıdakilerden hangisi bu hadisten çıkarılabilecek bir sonuç değildir? Yunanlılar hangi savaş ile kesin yenilgiye uğrayıp Anadolu’yu terk etmişlerdir? Atatürk’ün sağlığında iki kez çok partili hayata geçilmiş; fakat iki deneme de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, hangi Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir? Aşağıdakilerden hangisi müminlerin özelliklerinden biri değildir? ŞİİR                                        Günümüz Türkçesiyle Agdı bulut kükreyü                 Bulut gürleyerek yükseldiYağmur tolı sekrüyi                Yağmur, dolu yağdıKalık anı ügriyü                      Rüzgâr önüne kattıKança barır belgüsüz              Nereye gider bilinmezTürlük çeçek yarıldı                Rengârenk çiçekler açıldıBarçın yadım kerildi                İpek yaygılar serildiUçmak yeri körüldi                  Cennet yeri görüldüTumluk yana kelgüsüz            Soğuklar artık gelmezBu şiirin türü aşağıdakilerin hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerin hangisinde çalışan memurlar, özel kanunları hükümlerine tabidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Üç arkadaşın yaşlarının ortalaması 13’tür. Yaşı 11 olan bir çocuk bu gruptan ayrılıyor. Geriye kalan iki arkadaşın yaş ortalaması kaç olur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “ -ci, -li, -lik, -siz” eklerinden birini almamıştır? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?