S:1

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi eş sesli değildir ?

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi eş sesli değildir ? sorunun cevabı "Çimen" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki bilgilerden hangisi dünyamızın şeklini tam olarak anlatmaktadır? Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım sözü Peygamberimizin daha çok hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır? Duygu durumundaki değişmeleri algılayabilme duyarlığı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? –cı, -ci eki aşağıdaki kelimelerden hangisine eklenirse kelime anlamlı olur? Makalatul İslamiyyîn ve El İbâne an Usûlid-Diyane adlı eserler aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin gelişimine katkı sağlayan eserlerden biridir? Dünyamızın kaçta kaçı sularla kaplıdır? 1200 gram cevizi 150 gramlık paketlere koyduk. Paketini 14 liradan sattık.Kaç TL gelir elde ederiz? Aşağıdakilerin hangisi nesnel bir cümledir? Aizanoi hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi protokolün temel ilkelerinden biri değildir? 1) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,2) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,3) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.4) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Kınama cezası aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Ders kitabındaki bir konuyu kolayca bulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? İnsanlar yaşamak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi besinlerden sağlarlar.ProteinlerKarbonhidratlarYağlarVitaminlerSu ve minerallerYukarıda sayılanlardan kaç tanesinden enerji sağlanır? Pastacı pasta yaparken elindeki susamlar unun içine dökülmüş. Oluşan karışımı nasıl ayırmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi İslamı ilk kabul eden Türk devletlerinden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortaç kullanılmıştır? 24 x (48 : 12) = ? İşleminin sonucu kaçtır? Esirgeyen ve Bağışlayan Allahın adıyla.• Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?• Onların kötü tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?• Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.• Kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.• Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.Yukarıda verilen ayetlerin meali aşağıdaki surelerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinden biri değildir? Aşağıdaki durumların hangisinde farklı bir enerji dönüşüm örneği verilmiştir? İnsanlar eşittir * Kadınların hakkı gözetilmelidir * Kan davaları kaldırılmıştır * Kimseye haksızlık yapılmamalıdır * Faiz kaldırılmıştır Peygamberimiz bu temel ilkeleri ne zaman dile getirmiştir? Şartlı olarak sadrazamlık görevini ilk kabul eden devlet adamı kimdir? Tüm Tanzimat sanatçıları gibi Fransızca bilen, devlet görevlisi olarak çalışan sanatçı Düyun-ı Umumiye Müdürlüğü yapmıştır. Tanzimat tiyatrosuna büyük emek vermiş ve Moliereden yaptığı uyarlamalar yanında kendisi de çeşitli komediler yazmıştır. ʽʽKokona Yatıyor,ʼʼ ʽʽMisafir-i İstiskalʼʼ adlı komedileri ve uyarlamaları yanında Lehçetül-Hakayık adlı mizahi bir sözlüğü de vardır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Trafik kazalarına sebep olan en önemli unsur hangisidir? --- Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.--- Kışın don olayı görülmez.--- Seracılık yaygın yapılır.--- Bitki örtüsü makidir.Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir? – mı , – mi ekleri aşağıdaki cümlelerin hangisine soru anlamı katmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntem basamaklarından biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde alfabemizin ilk ve son harfi verilmiştir? Kazada yaralanan biri için öncelikli olarak aşağıdaki- lerden hangisi yapılmalıdır? Paul : Hi, Marry Im Paul. Mary: Pleased to meet you, Paul.Paul :Nice to meet you, too.Mary: What do you do, Paul?Paul :- - - - . Aşağıdakilerden hangisi maddenin görülebilir , hissedilebilir özelliklerinden değildir ? Anadolu da bilimin en fazla geliştiği uygarlık aşağıdakilerin hangisidir ? Baskın türlerin zamanla diğer türlerle yer değiştirmesiyle bir bölgedeki türlerin birbirini izleyerek ortaya çıkması durumuna ne denir? Bir işletme ürünlerini tüketicilere doğrudan dağıtım yoluyla ulaştırıyorsa aşağıdakilerden hangisi oluşmuş olan uygun şartlardan birisidir? Atatürk e Kemal adı hangi okulda okurken verilmiştir? Üçgen şeklindeki bir bahçenin birinci kenarı 15 metre, ikinci kenarı 18 metre ve üçüncü kenarı 17 metredir. Bu bahçenin etrafına 6 sıra dikenli tel çekilecektir. Elimizde 500 metre tel vardır. Kaç metre tel artar? Osmanlı Devletinde ilk defa padişahın gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğuna ne ile kabul edilmiştir? Haftada 7 bardak süt içiyorum. diyen Mustafa, haftada kaç yarım bardak süt içmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir