S:1

Şöyle güzel bir demlik çay iyi giderdi. cümlesindeki çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sesteştir?

Şöyle güzel bir demlik çay iyi giderdi. cümlesindeki çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sesteştir? sorunun cevabı "Bu çayda balık gördün mü?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
825 gram baharatın 2/3 sini satınca geriye kaç gram baharat kalır? They should do their homework - - - -. Husserle göre bilmek, fenomenin içindeki özü kavramaktır.Bunun için de ilk yapılması gereken nesnenin özüne ait olmayan rastlantısal özelliklerin bir kenara bırakılması yani paranteze alınmasıdır. Ancak varlığın özüne ait olmayan bilgiler paranteze alındığında özün bilgisine ulaşılabilir.Fenomenolojik bir yöntem olan paranteze almanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz hac mevsiminde Medinelilerle ilk defa kaç yılında nerede görüşmüştür? Hi! ..................... ?I am from Turkey.Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan yere ne gelmelidir? Ellerimizi her yemekten önce ve sonra sabunla yıkamalıyız.Tümcede kaç tane sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi mimari ile ilgili kültürel ögelerimize örnek oluşturur? Look at the clouds, it - - - -. 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda hangi Kanununa göre işlem yapabilirler Ön inceleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının taşıması gereken özelliklerinden değildir? Kol kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde insan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm anlamında kullanılmıştır? Gece yolda yürürken nasıl kıyafetler tercih etmeliyiz? Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmi en fazladır? Ses teknolojileri, sesi kaydedebilen araçları geliştirdiği gibi sesin şiddetini değiştiren araçları da geliştirir. Sesin kuvvetli ya da hafif çıkmasına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi duygusal özelliklerimiz arasında yer almaz? Elektronların çekirdeğe belirli uzaklıklarda bulunan katmanlarda döndüğünü savunan bilim insanı kimdir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisi esnektir? beyaz sözcüğü hangi cümlede varlığı nitelemiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna yanlış bir noktalama işareti konmuştur? • XIII. yüzyılda oluşan anonim bir eserdir.• Emevi komutan Abdullah bin Amrın kahramanlıklarını anlatan 7000 beyitlik bir destandır.• Gerçeklerden uzaklaşmış, hayal gücüyle zenginleşen bir anlatımı vardır.Hakkında bilgi verilen İslami Dönem ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi zaman ölçüsü birimidir? Milli mücadelede, TBMM Hükümetinin kazandığı ilk askeri başarı aşağıdakilerden hangisidir? Siyasal gücün bir grubun elinde toplandığı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dört büyük meleklerden biri değildir? Arasam yâri bulurdum Yoluna kurban olurdumBir gün görmesem ölürdüm Gör neyledi zaman şimdiBu şiirin nazım türü aşağıdakilerin hangisidir? Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insan iradesi ve özgürlüğünün sınırlı olduğuna vurgu yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özelliklerinden değildir? Bir yöneticinin üretim faktörlerini sistemli, uyumlu ve etkili biçimde kullanarak mal ve hizmet üretmek için çalışanların görevlerini en iyi biçimde yapmak üzere düzene koyması ve her türlü araç, gereç ve malzeme ile donatması, onun hangi yönetim fonksiyonunu yerine getirdiğini gösterir? Aşağıdaki sayı ikililerinden hangisinin ortak bölen sayısı en azdır? Bir tanesinin uzunluğu 30 cm olan tuğlalardan evin bir duvarı örülecektir. 20 tane tuğla kullanıldığına göre evin köşesi kaç metredir? I. Allahtan başka ilah olmadığıII. Peygamberlerin Allahın elçileri olduğuIII. İbadetlerin farz, vacip ve sünnetlerinin neler olduğuIV. Dünya hayatının sonunda ahiret hayatının olduğuV. Kuranın vahiy ürünü bir kitap ve İslamın temel kaynağ olduğuMüslümanlar yukarıdaki konulardan hangisinde görüş birliği içerisinde değildir? İlk Türk devletlerinde devletin iki bölüm hâlinde yönetilmesine ne denir? Atatürk nerede öldü? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım anlamı vardır? Cansu, kendisi çocukken ailesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafa bakıyor.Cansunun bu fotoğrafla ilgili aşağıdaki yorumlarından hangisi büyüme ve gelişmeyle ilgilidir? Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı kara yoluna ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın yakından ilişkili olduğu bilim dallarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir