S:1

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli ( sesteş ) bir sözcük yoktur?

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli ( sesteş ) bir sözcük yoktur? sorunun cevabı "Her şeyin bir zamanı var." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Peygamberimiz Taife giderken yanında hangi sahabe vardı? 19.yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır. Osmanlı Devleti fethettiği bölgelerdeki Hristiyanlara din ve vicdan özgürlüğü tanımış ve serbestçe ibadetlerini gerçekleştirmelerini sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nin fetih hareketlerinin kolaylaştırılmasını sağlayan bu politikasıaşağıdakilerden hangisidir ? İki basamaklı en küçük doğal sayının 1e bölümü kaçtır? Hz. Muhammed (s.a.v)in azatlı kölesi ve evlatlığı olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? 345 cm - 175 cm = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan değişikliği ve yer değiştirme yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi yönetim hizmetleri grubuna girmez? Keklik gibi taştan taşa sekerek Gerdan açıp gelişini sevdiğim Sağa sola taksim etmiş örgüsün Onar onar bölüşünü sevdiğimBu dizelerde lirik anlatımın aşağıdaki özelliklerinden hangisi görülmez? Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh. Yukarıda verilen cümlenin adı nedir? 43 - 23 + 10 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlarla ilişkilerle ilgili hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır? Derinden derine ırmaklar ağlarUzaktan uzağa çoban çeşmesiEy suyun sesinden anlayan bağlarNe söyler şu dağa çoban çeşmesiBu dizelerde aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmemiştir? Bir yılda kaç mevsim vardır? Açık sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Hamza hangi savaşta şehit olmuştur? Hiçbir iyi şairin hakkı yenmez, yenemez. İyi bir şair olsa olsa bir süre unutulur, ama sonra bütün görkemi ile yeniden ortaya çıkar.Altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur? Aşağıda sesle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki devletlerden hangisi 1.Dünya Savaşında İttifak Devletleri arasındadır? Düşme, çarpma, zorlama gibi durumlar sonucunda oluşan kemiklerdeki çatlamalar, aşağıdaki kısımların hangisi tarafından onarılır? Ahmet amca, 27 litre benzine 81 lira ödedi. Benzinin 1 litresi kaç liradır? ................. teknolojiyi kullanırken etik ve uygun davranışlarda bulunma ve bu konuda bilgilenmeyi içermektedir. Yukarıdaki ifade de boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? We have got a house. - - - - house is in Ankara. Aşağıdakilerden hangisini she sözcüğüyle ifade edebiliriz? beyaz sözcüğü hangi cümlede varlığı nitelemiştir? Atatürke göre İslam dininin hangi özelliği onun mükemmel ve son din olmasının delilidir? 307 doğal sayısının, birler ve yüzler basamağındaki rakamların yerleri değiştiriliyor. Sayının değerinde nasıl bir değişiklik olur? Bozulmuş ekosistemleri doğal koşullarına geri döndürmeye yönelik çalışmalar yapan biyoloji alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki rafinasyon ürünlerinden hangisi günlük hayatta yakıt olarak kullanılması uygun değildir? Lozan Barış Antlaşması ile başlayan süreçte ülkemiz sağlam temellere dayalı bir dış politika izlemeye başlamıştır.Türkiyenin dış politika esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 48 - 25 - 57 - 26 - 13 - 34Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi tek sayıdır? I. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrışmaz.II. Saf maddedir.III. Erime kaynama süresince sıcaklıkları sabit kalır.yukarıdaki özelliklerden hangileri element ve bileşikler için ortaktır? Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştirayeti ile ifade edilen mücadele hangisidir? "Onu bulunca, bizi unuttun." cümlesinde altı çizili olan kelimelerin çeşidi nedir? 1. başka2. dilini3. öğrenemez4. kendi5. dil6. bilmeyenNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bircümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi cansız varlık adıdır? Hangisi milli bayramlarımızdandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime yanlış yazılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir