S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmektedir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmektedir? sorunun cevabı "Ne zaman gelir (  )" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Kumbaramda 4 tane 10 lira, 5 tane 5 lira, 10 tane 1 lira vardır. Kumbaramda toplam para ne kadardır? Kur’an-ı Kerim’de sabırla özdeşleştirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Steve : I love Sunday mornings. I don’t have to wake up early and to go to work. I have a good breakfast with my family. I read a newspaper or a magazine. Then, I drink my Turkish coffee. This is happiness for me .Steve - - - - . Hangi zamir ”-e” durum eki almıştır? Karşımızdakilerin düşünce, duygu ve kanılarını yenileyerek değiştirmeyi amaçlayan konuşma biçimine ne ad verilir?  Bir kumbarada 50 kuruşluk ve 25 kuruşluk madeni paralardan 30 tane vardır. Bu kumbarada toplam 12 lira olduğuna göre 50 kuruşluk madeni paralardan kaç tane vardır? Aşağıdakilerden hangisi “ dolu” kelimesinin zıt anlamlısıdır? Çin entrikalarının etkisiyle Türk devletlerinin ikiye bölünmesi aşağıdaki Türk anlayış ve uygulamalarından hangisinin bir sonucudur? Atom ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Protein sentezi gerçekleşirken aşağıdakilerden hangisi görülmez? Soluk verirken karbondioksiti dışarı atma sırasında sırasıyla hangi organlar görev alır? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre Para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine kaç Türk Lirası idarî para cezası verilir?  3/7 ü 45 olan cevizlerin tamamı kaçtır? Kur’ân-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinin bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İnsanı diğr varlıklardan ayıran en belirgin öelliğdir.İsan bu sayede düşüebilir. Doğuyu yanlışaniyiyi köüen ayırabilir.Metinde insanı hangi öelliğne vurgu yapımışı? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? “ Ayşe, sıra benim resimlere gelince, dudak büküp geçti.” cümlesinde aşağıdaki duygulardan hangisi vardır?  Avrupa kıtası ile ilgili  aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından değildir? 51 + ( 18 x 4 ) işleminin sonucu kaçtır? Oliver :What kind of music do you like?Max : I like rap, hip hop and jazz but I’m - - - - pop music most. Benzer düşünce, inanç ve duyguları paylaşan bireyler arasında değil, benzer kişilik yapısına sahip olanlar arasında gerçekleşen iletişime ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi idealist bir düşünüre ait olamaz?  Herhangi bir işi yapmada kişinin üzerine düşen göreve ne adı verilir? 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre " iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye türdeki benzeri okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak” hangi müdürlüğün/birimin görevidir? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi homojen karışımlara örnek olarak verilemez? Mülakat ile - - - - birbirine karıştırı-lır. Oysa - - - - hazırlayan kişi gör-dükleri ve duyduklarıyla yetinmez.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir aile için hangisi söylenemez? Birler bölüğü 21, binler bölüğü 758 olan doğal sayı hangisidir? Good _____.  Boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi geçmişte yapılmış ve bitmiş bir eylemi ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in çalışmayı sevmesine bir örnektir? Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nda en büyük desteği kimden almıştır? Hilmi diyor ki annemÇiçek işlemeli bir lambaydıKarartma gecelerindeSen de denizleri anlıyor muydunYatağa girmeden?Bu şiirdeki imge aşağıdakilerden hangisidir? I.   Tren raylarının kışın büzülmesiII.   Kavanoz kapağının sıcak suda bekletildiğinde kolay açılmasıIII.  Kış aylarında elektrik tellerinin gerginleşmesiVerilenlerden hangileri ısı alan maddelerin genleşmesine örnek olarak gösterilebilir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde telmih sanatına örnek gösterilebilir?  Bir buzdolabının fiyatı 1250 TL dir. Bulaşık makinesinin fiyatı, buzdolabının fiyatından 325 TL eksik ise buzdolabı ve bulaşık makinesi alan bir kişi kaç TL öder? Oruç ibadeti insanı …………………………Uzaklaştırır…………….denetim altına alır.Boşluğa hangi kelimeler gelmelidir? Buhar suyun hangi halidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir