S:1

"cümle" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?

"cümle" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? sorunun cevabı "tümce" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Hangi kelimenin hece sayısı daha fazladır? Aşere-i Mübeşşere ne demektir? 15 sayısının 3/5 ‘ünün 5 katı kaçtır? Bütün ayrıtlarının uzunlukları toplamı 60 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür? Biz oyunsuz olamayız,Eve bağlı kalamayız.İçimiz kıpır kıpırYerimizde duramayız.Yukarıdaki şiirde yaşanan duygular hangileridir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bilinçli tüketiciye aittir? Aşağıdakilerin hangisinde eylemin zamanı farklıdır? Bayrağımızda hangi renk bulunmaz? Türk İslam düşünürü Farabi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarındaki en başarılı oyun yazarıdır? Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi alınacak önlemlerle engellenemez? En az günü olan ay hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetin faydalarından biri değildir? Serkanın 17 lirası vardır. 6 liraya top alırsa geriye kaç lirası kalır? Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarından biridir? İnsanların zekâ, kişilik, ruh hastalıkları gibi çeşitli konulardaki problemlerinin teşhis edilmeleri ile ilgili olarak geliştirilen teknikler üzerinde çalışan uygulamalı psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kumarın sebep olduğu durumlardan birisi değildir ? Kuranı kerimde babası tarafından Allahın emrine uymak için oğlunu kurban etmek isteyen Allahın onun yerine bunu kes diyerek kurban gönderdiği peygamber kimdir ? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Sanayi kuruluşlarında kullanılmak üzere işlenmemiş halde bulunur. Sanayi tesislerinin yapımı için gerekli olan araç, gereçlerin, makinelerin temini için gerek duyulur. Tesislerdeki makine ve donanımları kullanabilecek eğitilmiş, nitelikli kişilerden oluşur.Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir bilgi verilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisinin sesteşi ( eş sesli) vardır ? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi bir kişi adı yerine kullanılmamıştır? "Çocuk Hakları Bildirgesinin yayınlanış tarihi aşağıdakilerden hangisidir? 2/2/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi yâda hangileri doğrudur?I. Kişiler tarafından idareye yazılan dilekçelerin: "... arz ederim." şeklinde bitirilmemesi durumunda dilekçe işleme alınmaz.II. "KİŞİYE ÖZEL" ibaresi taşıyan belge üzerinde yalnızca ilgili kişi tasarruf hakkına sahiptir ve ilgilinin talebi olmadan kayda alınmaz.III. İdareye muhatabı olmadığı halde fiziksel ortamda gelen bir belge, asıl muhatabı anlaşılamıyorsa gönderene iade edilir İyonik bağlı bileşikler ile ilgili;I. Katyon ve anyon iyonları arasında oluşur.II. Elektrostatik çekim sonucu oluşur.III. Sadece metaller ile ametaller arasında oluşur.yargılarından hangileri doğrudur? Bir sayının 2 fazlasının 3 katı aynı sayının yarısının 21 fazlasına eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır? Dağılmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? –de bağlacı, aşağıdakilerin hangisinde küçümseme anlamı katmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde sözcükte bir değişiklik olur? Üzdü beni zalim kanlı yaramazGayet çoktur değil benim yaram azBu dizelerde altı çizili sözcükler arasında görülen anlam ilişkisi aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır? Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olabilir. Kızdığına da ölçülü kız, belki bir gün dostun olabilir. Bu hadiste vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen kutsal kitaplardan hangisi Hz. Davud (a.s) a gönderilmiştir? Kekten bir ısırık alan Sibel, "Harika bir kek" dedi. Sibel hangi duyu organını kullanarak kekin güzel olduğunu anlamıştır? Onlar basamağının basamak değeri 10 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılan bir kelime vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden değildir? Ergenlikte bireyin karşılaştığı aşağıdaki sorunlardan hangisi diğerlerinden farklı bir sorundur? - Yıllık sıcaklık farklarının artması- Gece ve gündüz süre farklarının artması- İklim kuşaklarının sınırlarının değişmesiYukarıda verilen durumların görülebilmesi için aşağıdakilerden hangisinde artışın olması gerekir? ............................................ çünkü çok yorgundum.Yukarıdaki cümlede noktalı yere seçeneklerden hangisinin gelmesi uygundur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir