S:1

Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır ?

Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır ? sorunun cevabı "hekim– doktor" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki kelimelerden hangisi defa kelimesinin eş anlamlısıdır? What is your name? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin bozulmasına neden olur ? Allahın en güzel isimlerine ne ad verilir? Aşağıda verilen ortamlardan hangisinde ses kirliliği olmaz? Endonezya, İtalya, İzlanda ve Japonya levha sınırında yer alan ülkelerden bazılarıdır.I. Deprem riskinin yüksek olmasıII. Volkanik faaliyetlerin fazla olmasıIII. Gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasıBu ülkelerin levha sınırında yer alması yukarıdaki özelliklerden hangileri üzerinde etkilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki sözcüklerden kaçı büyük ünlü kuralına uymaz?( Selçuk, Ayşe, fırın, Bahadır, Leyla, Barbaros, Fersan, Aynur, Mükü ) Aşağıdakilerin hangisinde söyleşmeye bağlı anlatım kullanılmaz? Şimdi sen deisteksiz misafir gibisin bendeyüreğin biraz soğuduğundaiçindeki fırtına durulduğundabir gecenin tam ortasındabiliyorum bu limanı terk edeceksinBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Vatandaşların devlete karşı görevlerinin yanı sıra, devletin de vatandaşlarına karşı görevleri vardır.Aşağıdakilerden hangisi devletin görevleri arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi ilçe yönetiminin başıdır? I. Işığın kullanım yeriII. MiktarıIII. YönüIV. ZamanıYukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlış olursa ışık kirliliği oluşur? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de benzeşmesi kuralı vardır? Doğru aydınlatma için nelere dikkat edilmelidir? sorusuna hangi öğrenci YANLIŞ yanıt vermiştir? "KİTAP" kitap sözcüğünün harflerini kullanarak hangisi yazılabilir? çilek, çağla, erik, kiraz hangi mevsimin meyveleridir? Durum 1- Asya Hun Devleti hükümdarı Mete ordusunuonlu, yüzlü ve binli gruplara ayırmıştır.Durum 2- Türk Silahlı Kuvvetlerinde on başı, yüz başıve bin başı rütbeleri bulunmaktadır.Verilen iki durumdan çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Yakmak sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Adana ve Antalyanın, Trabzon dan daha sıcak olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin kişisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi Hinduizme ait bir kavramdır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde birden fazla yapım eki vardır? Orhun Müzesi'ni inşa ettiren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi depremin etkilerini azaltmak için yapılacak Uygulamalardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi Trabzonda Rum Devleti kurmayı amaçlayan cemiyettir? 45 fazlası 600 olan sayı kaçtır? İslam dinini kabul eden kimselerin ilk olarak söyledikleri şey aşağıdakilerden hangisidir? Hayvanat bahçesindeki zürafaların ayak sayısı 48 dir. Hayvanat bahçesinde kaç zürafa vardır? Belirli faaliyet ve işlemler sonucunda yeni bir mal veya hizmet meydana getirmeye .................. denir. Noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi İslami Döneme geçişte görülen ilk eserlerin özelliklerinden biri değildir? Gökteki yıldızlar kadar sayısızAh, yurdumun kimsesiz ve yoksul çocuklarıAnladım farkınız yok koparılmış başaktan!Bu dizelerde yoksul çocuklar aşağıdakilerin hangisindeverilenlere benzetilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hava kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Can atmak deyimi hangi anlama gelmektedir ? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde kaç aya kadar izin verilir? Selimiye Camisi ve Külliyesi hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti resmi sitesidir? 2,7 x 0,9 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir şifredir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir