S:1

Sevilin 375 TLsi var. Parasının 4/15i ile giyecek, 3/15i ile de ayakkabı alıyor. Sevilinin elinde kaç TL kalmıştır?

Sevilin 375 TLsi var. Parasının 4/15i ile giyecek, 3/15i ile de ayakkabı alıyor. Sevilinin elinde kaç TL kalmıştır? sorunun cevabı "200" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
P={4,8,48,488,4888} kümesinin eleman sayısı kaçtır? 1- Arabamıza binip yola çıktık.                                     2- Halamlara gitmek için, erkenden hazırlandık.3- Halamın güzel yemeklerinden yedik.4- Halam bizi kapıda karşıladı.Yukarıdaki olaylar oluş sırasına göre sıralarsak doğru sıralama nasıl olur?                         Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tatlı” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Ayşe’nin 46, Sema’nın 24 kaysısı vardır. Ayşe Sema’ya kaç kaysı vermelidir ki kaysılarının sayıları eşit olsun? Hangisi, toprağın kirlenmesinin nedenlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminin kısımlarından biri değildir? Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında ilk önce aşağıdakilerden hangisinin yapılmasını istemiştir? İnsanda bazı salgı bezleri ürettikleri salgılardan bir kısmını kana, diğer kısmını ise bir kanal ile vücut boşluğuna ya da dışarı boşaltırlar. Bu tür bezlere karma bez denir.Buna göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi karma bez örneğidir? “La ilahe illallah Muhammed’un Rasulullah”Yukarıdaki cümleye ne ad verilir? Haritadaki mesafesi 3cm olan iki yerleşim biriminin ,gerçekteki uzaklığı 120km dir. Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Nasıl?” sorusunun yanıtıdır?  63 098 doğal sayısında 6 rakamının basamak değeri kaçtır? Atalarımızdan bize kalan cami, han, hamamlar, köprüler, kervansaraylar millî kültürümüzü oluşturan ögelerdendir.Yukarıda örnekleri verilen kültürel unsur aşağıdakilerden hangisidir? Bir memur 2300 TL maaş almaktadır. 850 TL kira, 85 TL elektrik, 78 TL su faturasını ödedikten sonra diğer harcamaları için kaç TL’si kalmıştır? Ay’ın ilk haritasını çıkaran ve Ay’ın bir bölümüne adı v erilen Türk-İslam bilim insanı kimdir? Yazılarını düşünceleriyle duygularını birleştirerek ve çok düşünerek yazardı. Yazılarının eleştirilmesini isterdi. Bir cümleyi defalarca değiştirir, onunla uğraşırdı. Sözcüklerle sanki bir resim çizerdi.Aşağıdakilerden hangisi paragrafta sözü edilen yazarın özelliklerinden biri değildir? “Ödevlerini yaptın mı”cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?  Sıvı dolu bir kap ekvatordan kuzey kutbuna götürüldüğünde sıvıya ait,I. Sıvının özkütlesiII. Sıvının ağırlığıIII. Kabın tabanına uygulanan sıvı basıncıniceliklerinden hangileri değişir? Çanakkale Savaşı sonucunda yardım almayarak savaştan çekilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?   Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Anadolu’nun Türkleşmesine katkı sağladığı savunulamaz? • Meclisi Mebusan dağıtılınca Büyük Millet Meclisi açılmıştır.• Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için Hıyanetivataniye Kanunu kabul edilmiştir.• Millî Mücadele’ye karşı yürütülen olumsuz propagandaları önlemek amacıyla Hâkimiyet-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır.Bu bilgilerden hareketle Millî Mücadele Dönemi ile ilgili çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet Haşim, edebiyatımızın yakın tarihinde en çok tartışılan ve eleştirilen isimlerden biridir. Kısacası, her neslin sevdiği şairdir.Bu parçada altı çizili sözle şairin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  Halkçılık ilkesi bütün vatandaşların kanun önünde eşit olmasını ve kimseye ayrıcalık tanınmamasını öngörür.Buna göre, aşağıdaki yeniliklerden hangisi halkçılık ilkesiyle doğrudan ilgili olabilir? Aşağıdakilerden hangisi kaza anında turnike (boğucu sargı) uygulamasını gerektiren durumlardandır?  A: - - - - ?B: By bus. I. GülmekII. UyumakIII. AğlamakIV. YellenmekV. Saç ve tırnak kesmekYukarıda verilenlerden hangileri abdesti bozan durumlardandır? ''Sınıfımıza yeni bir yazı tahtası alındı'' tümcesi kaç heceden oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi röportaj yazarının dikkat etmesi gereken kurallardan biri değildir? Aşağıdaki cümledeki özel isim hangisidir?Merdivenin altında yatan bizim Pamuk’muş. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  “Her doğruyu söylemek gerekmez fakat her söylediğin doğru olsun.” cümlesinde noktalı virgül (;) hangi sözcükten sonra kullanılmalıdır? Ulaşım süresi kısa olduğu için tercih edilen ulaşım türü hangisidir? 1. Doğal kaynakları korur.2. Enerji tasarrufu sağlar.3. Ekonomiye katkı sağlar.Verilen ifadelerden hangileri geri dönüşümün sağladığı faydalardandır? 1914 yılında Mustafa Kemal Sofya’da Osmanlı elçili- ğinde görevli iken I. Dünya Savaşı başladı. Bu görevi sırasında gelişmeleri takip ediyor ve savaşın başlangı- cında Almanya’nın yenileceğini çevresindekilere açıkça söylüyordu. Metne göre Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği öne çıkmaktadır? Ali 7 yaşındadır. Annesi Ali’nin yaşının 4 katı yaştadır. Ali’nin annesi kaç yaşındadır? Cemil : ____________ is it?·        Ahmet :It's 9 o'clock.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? 333 sayısından önce ve sonra gelen sayıların toplamı kaçtır? I. Eksilen= çıkan + farkII. Çıkan= Eksilen + farkIII. Eksilen- fark = çıkanIV. Eksilen + çıkan = farkYukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğru değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir