S:1

Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? sorunun cevabı "Kulak çınlatmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Nilgün : - - - -?Jane : I bought souvenirs, tried local dishes and took lots of photographs. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonundaGördüğün bu tümsek Anadolunda,İstiklâl uğrunda, namus yolundaCan veren Mehmedin yattığı yerdir.Bu dörtlük aşağıdakilerden hangisine örnektir? Bilgisayarı kapatırken hangi yöntemi kullanmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi toplumda yaygın olan batıl inançlardan biri değildir? İkişer ritmik sayarken 45 ten sonra hangi sayı vardır? Yanlış yerde, yanlış miktarda ve yanlış zamanda ışık kullanımına ..................denir. '' board game '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunun Türk kadınına sağladığı haklardan biri değildir? Kağıt ve matbaayı kullanan ve aynı zamanda ilk kez bu matbaayla kitap basan ilk türk devleti hangisidir? İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısının tamamen ortadan kalkmasında etkili olan olay, aşağıdakilerden hangisidir? 5 tane 20 Kr ile 4 tane 100 Kr kaç TL eder? Osmanlı Devleti Rumelide bir yandan fetihler gerçekleştiriken bir yandanda fethettiği yerlere Anadoludan Türk halkı getirerek iskan etti (yerleştirdi).Aşağıdakilerden hangisi iskan siyasetinin devlete sağladığı faydalardan biri değildir? Sisler Bulvarı bir gece haykırmıştı. Ağaçları yatıyordu, yoksuldu, Bütün yaprakları sararmıştı, Bütün bir sonbahar ağlamıştı.Bu dizelerde kullanılan söz sanatının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? (1) Çocuk kolunu kaldırdı, inciyi olanca gücüyle fırlattı. (2) Sonra onun havada ilerleyişini seyretti.(3) O, uzaklarda bir yerde hafif bir şapırtıyla suya düştü. (4) Bu arada incinin türküsü gitgide hafifledi, bir fısıltıya dönüştü.Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir biçimden başka bir biçime geçme vardır? Kadın ile erkek arasındaki sosyal ve ekonomik eşitlik, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? Doğal olarak ışık üreten ve yayan kaynaklara doğal ışık kaynağı denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır? Genel terimi 8n+2 olan sayı dizisinin 5. Terimi kaçtır? Aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammedin ailesinin seçkin özelliklerinden değildir? Hangi seçenekte "elbise" sözcüğünün durumunu belirten açıklama vardır? Dünyanın ortalama sıcaklığındaki artış (Küresel ısınma) sonucu aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez? Bir bölme işleminde bölünen sayı 36, bölen sayı 6 ise bölüm kaçtır? Ekin : Were going to watch a thriller tonight.Would you like to come?Terry : Im not into thrillers because they are unbearable.Ekin : What do you enjoy watching then?Terry : - - - -. They are great fun. 1982 Anayasasına göre, bir kanunun şekil bakımından Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası, kanunun Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gün içinde açılmalıdır? Klavyeden Kes – Kopyala – Yapıştır işlemini gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hangi tuş kombinasyonu seçilmelidir? I.Fındık II. Ekmek III. Fıstık IV. Mısır V.Tavuk VI. ElmaYukarıda verilen besinlerden kaç tanesi yağ içerir? 7 . (-2) + 5 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Ürün üzerinde bulunan TSE damgası neyi gösterir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre özel hayatın gizliliği kapsamında kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir? Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık olarak nitelendirilir.Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıktır? Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra İngilterenin işgal ettiği İlk Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıkları ile ilgili olarak yanlıştır? Gürültücü çocuğu hiç kimse sevmezdi. Çünkü o kadar gürültü yapardı ki yer yerinden oynardı. Hele yürürken çıkardığı sesler dayanılacak gibi değildi. O sokağa çıktığı zaman herkes evine koşar, kapıyı pencereyi sıkı sıkı örterdi. Yukarıdaki parçaya göre, çocuğun hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığı ifade eder? Yüzey alanı 108 cm2 olan kürenin hacmi kaç santimetreküptür?(r yerine 3 alınız.) İnsanların davranışlarına bakarak duygularını anlayabiliriz. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen davranış-duygu eşleştirilmelerinden hangisi yanlıştır? Yurdumun sözcüğünde görülen ses olayı, aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde vardır? Okulundaki öğrencilerin en sevdiği müzik türü ile ilgili araştırma yapan Oğuzhanın aşağıdaki türlerden hangisi ile ilgili veri elde etmesi beklenmez? Tarihin en güzel topraklarını terk edip gelmiş , hayattan ümidi kesmiş, ağlamayı bile unutmuş. cümlesinde ,altı çizili sözcüklerdeki ses olayları ,sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kurân-ı Kerim Hz. Muhammede hangi melek aracılığıyla vahyedilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir