S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi atasözüdür?

Aşağıdaki cümlelerden hangisi atasözüdür? sorunun cevabı "Gülü seven dikenine katlanır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıda yer alan ifadelerden doğru olanların başındaki yay ayracın içine D, yanlış olanların başındaki yay ayracın içine Y yazınız(......)Tüm bireylerin düşüncelerini özgürce ifade etme hakkı vardır.(......)Nüfus cüzdanımızda öğrenim gördüğümüz okullar yazılıdır.(......)Tüm bireylere konuşmaya başladığı andan itibaren kimlik belgesi verilir.(.....)İnsanların adı, soyadı hatta doğum tarihleri bile aynı olabilir.(......)Yeni kimlik kartı uygulamasında kadınlara pembe, erkeklere mavi kimlik verilir. Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I like jumping, running and skipping. My favouritelesson is - - - - . Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin alanına girmez? I. Maddi hasar tespiti yapmakII. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşunabildirmekIII. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almakIV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları enyakın sağlık kuruluşuna götürmekKazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler? Aşağıdakilerden hangisi Batıda Rönesans döneminde ortaya çıkan genel düşüncelerden biri değildir? Hangi cümlede yazı hatası vardır? Zuhal : Can I speak to Feyza, please?Penny : - - - -Zuhal : Zuhal Aktaş.Penny : Ok. I am putting you through now. Hangisi çiftlik hayvanı değildir? ........................... Sami kökenlidirler. Akade adlı başkentleri vardır. Tarihte bilinen ilk merkezi devleti kurmuşlardır. Ayrıca bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması bu medeniyetin diliyle yazılmıştır.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kaynaklarımızı israf etmeden kullanmaya örnek bir davranış değildir? Aşağıdaki cümlede, numaralanmış kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?Umut, barış, Tarık pikniğe gittiler. 1 2 3 Aşağıdakilerden hangisi bütçe türlerinden birisi değildir? Varolan her şey tek bir gerçeklikten doğmuştur.Bu görüşü savunan bir düşünür varlığa hangi yaklaşım açısından bakmaktadır? kaz – ocak – ek – diz – dil – sağ – belYukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi eş seslidir? Allaha dayandım! diye sen çıkma yataktan...Manâyı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdan!Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu;Nerde bulacaktın o zaman eldeki yurdu?Bu şiirde eleştirilen tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi medyanın ilkelerinden biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyatʼın özelliklerinden biri değildir? Kişisel bakımımızı niçin düzgünce yapmalıyız? Hangi iki mevsim zıt anlamlıdır? Türkler, Orta Asyadaki ana yurtlarından dünyanın değişik yerlerine göç etmişlerdir.Aşağıda verilen göç etme nedenlerinden hangisi,Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduklarının kanıtıdır? Hz. Muhammedin (sav.) dedesinin ismi aşağıdakilerden hangisidir? "okula - Meryem - bugün - gelmedi"Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda ilk sırada hangisi olur? Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almıştır? Aşağıdaki savaşlardan hangisi Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında yapılmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferin karbon kaynaklarından biri değildir? "Yağmurluk" sözcüğündeki "-luk" ekinin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki deyimlerin hangisi parasal yönden işini yoluna koymak anlamındadır? Sıvı maddelerin kütlesini ölçerken aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir? Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ülkemiz aşağıda verilen yer altı kaynaklarından hangisinin miktarı bakımından Dünyada ilk sırada yer alır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurluğundan çekilme isteyen memurlardan devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Bu zorunluluğa uymayanların yeniden atanmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Descartese göre birbirinden farklı iki töz vardır. Kendisinden başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymayan yaratan töz tanrı, yaratılan töz ise ruh ve maddedir. Madde yer kaplayan, ruh ise düşünen tözdür. Madde yer kaplar ama düşünemez; ruh ise düşünür ama yer kaplayamaz.Buna göre Descartesin varlık konusundaki görüşleri aşağıdakilerden hangisine uygundur? Fatma, Esma and Şevval are in the same class and they are very close friends. They are also helpful, hardworking students.They get good grades and get on well with their teachers and parents. Fatma, Esra and Şevval have created a message group to keep in touch with each other. They often share events that happen in school or in their lives. They also ask some questions about their lessons.They use the Internet to practice English and to get help with homework. They have some plans for the future, too. They want to go to the same university and then, to find good jobs.They have created the message group because - - - - each other. Çalış! dedikçe din, çalışmadın, durdun,Onun hesabına birçok hurafe uydurdun,Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya,Zavallı dini, çevirdin onunla maskaraya!(Mehmet Akif ERSOY)Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Allahın kitabına karşı öncelikli görevimiz, onu gönülden sevmektir. Allahı sevdiğimiz gibi Kuranı da sevmeliyiz. Ona, Allahın sözü olduğu için saygı göstermeliyiz. Ona olan sevgi ve saygımızı ifade etmenin yolu, yalnızca onu öpüp başımıza koymak değildir. Buna göre Kuranı sevdiğimizi en güzel nasıl gösterebiliriz? Opak bir madde için hangisi söylenebilir? Hakan gideceği yere 60 km hız ile giden bir araç kullanarak 5 saatte gitmektedir. Aynı mesafeyi 4 saatte gidebilmesi için hızını saatte kaç km artırmalıdır? İttihat ve Terakki Cemiyeti aşağıdaki hangi gelişme ile Osmanlı Devletinde iktidarı ele geçirmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir