S:1

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim olarak gösterilemez?

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim olarak gösterilemez? sorunun cevabı "Kullandığımız kelimeler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Bir bakana yurt dışına çıktığında mecliste aşağıdakilerden hangisi vekalet eder? Eski zamanlarda yaşayan çocuklar oyuncakları nasıl elde ederdi? I. Vajinada bir zar bulunmasıII. Vajinanın pHının asidik olmasıIII. Üreme sisteminin düzenli muayene ve kontrolden geçmesiYukarıda verilenlerden hangileri dişi üreme sistemini farklı hastalıklardan korumayı sağlayan durumlardandır? 85 doğal sayısında 8 rakamının basamak değeri kaçtır? I. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınmaz.II. Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.III. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izninin kapsamı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrenme sürecine katılan duyu organı sayısının arttırılması gerekir. Bir öğretmen ne kadar çok duyu organına hitap ederse o oranda etkili bir öğrenme olur.Buna göre aşağıdaki öğretim araçlarından hangisi diğerlerine göre daha etkili öğrenme gerçekleştirir? Yelkovan 12 nin üzerinde akrep 2 nin üzerinde ise saat kaçtır? II. Mehmet tarafından kurulmuş Sahnıseman medresesi üst düzey eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. Eğitim müfredatının hazırlanmasında ünlü matematikçi Ali Kuşçu etkili olmuştur. Bu medresede öğrencilere Kuran, hadis, kelam, fıkıh, tefsir, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik ve kadılık yapabileceğine dair diploma verilmiştir.Bu bilgilere göre Sahnıseman medreseleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Böbreklerde oluşan idrarı idrar kesesine getiren yapı aşağıda verilenlerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sebep – sonuç cümlesidir? Dünyayı iki eş parçaya ayırdığı varsayılan çizgiye ne ad verilir? Aşağıdakilerin hangisinde meta- fizik ile ilgili doğru bir bilgi verilmiştir? Buluşların, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? "Uzun yol hepimizi yordu." cümlesinde hangi sözcük varlığın özelliğini bildirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi farz namazlardan değildir? Genel Kültür ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Aleyna : I have an English exam next Monday. I feel anxious.Pete : - - - -Aleyna : Really? Yes, certainly. Birinci beslenme seviyesinin yoğun olduğu yerlerde enerji akışı hızlıdır.Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde enerji akışının daha hızlı olması beklenir? Akdeniz Bölgesi'nin hangi özelliği seracılık yapılmasına imkan sağlar? Alışveriş sırasında öncelikle almamız gereken ihtiyaçlarımıza ne denir? Küçük önemsiz olayların birbiri ardına bağlanmasıyla oluşturulan masal türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bölgelerden hangisinde deniz yoktur? 48 kglık ve 60 kglık iki çuval pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit boyutlardaki poşetlere her poşette eşit kütlede pirinç olacak şekilde doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç poşet gerekir? Aşağıdaki gizli antlaşmalardan hangisiyle Antalya, Konya, Aydın ve İzmir İtalya'ya verilmiştir? 44 fazlası 342 olan sayının 215 fazlası kaçtır? Kelime olarak artma, çoğalma, arınma ve bereket anlamlarına gelen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Meclisin Kayseriye taşınması gündeme geldi Mustafa Kemalin ordunun başına geçmesi istendi. TBMM de tartışmalar yaşandıYukarıdaki gelişmeler hangi olay üzerine yaşanmıştır? Günes isinlarinin gün içinde (sabah-ögle-aksam) farkli açilarla yeryüzüne gelerek sicaklik degismelerine neden olmasinda rol oynayan faktör asagidakilerden hangisidir? Kavramlardan biri diğerinin tüm bireylerini kapsıyorsa aralarında "tam girişimlilik" ilişkisi vardır.Buna göre, hangi seçenekte verilen kavramlar arasında tam girişimlilik ilişkisi vardır? Sıcak olan A maddesi ile soğuk olan B maddesi birbirine temas ediyor. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde halkın yaşayış biçimlerinden biri değildir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi haramdır? Hangisi Bilişim Teknolojilerinin faydalarından değildir? 16 metre kumaşın yarısının 3 metre fazlası kaç metredir? Menekşe bitkisiyle aşağıdaki gözlemler yapılmıştır:• Menekşe bitkisi, karanlık ortama alındığındazamanla yeşil yaprakların sarardığı, yeni çıkan yaprakların ise açık sarı veya renksiz olduğu gözlenmiştir.• Bu bitki karanlık ortamdan, güneş ışığı alan ortama alındığında ise açık sarı ve renksiz yaprakların zamanla yeşil renk aldığı, yeni çıkan yaprakların da yeşil renkli olduğu gözlenmiştir.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı betimlemeye örnektir? Yandaki tahta parçası katı haldedir, çünkü........ cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır? Metinler; öğretici metinler, sanatsal metinler olarak iki grupta sınıflandırılır.Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri değildir? Bir öğretmen, üniversite tercihi yapacak öğrencilerine Puanınızla yerleşebileceğiniz en yüksek puanlı bölümler yerine en çok istediğiniz bölümleri tercih ediniz. Gelecekte sevdiği işi yapan, mutlu ve verimli bireyler olmanız sizin için daha önemlidir. şeklinde bir öneride bulunmuştur.Öğretmenin bu önerisine göre öğrenciler bölüm tercihi yaparken aşağıdakilerden hangisini ön planda tutmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir