S:1

Peygamber ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Peygamber ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Peygamber olmak için çok zengin olmalı ve en az 2 yıllık üniversite mezunu olmak şartı vardır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“Yeni” sözcüğü hangi cümlede sıfat olarak kullanılmamıştır? Bilgisayar virüslerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? Mekke’de bulunan Kabe’yi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek yerine getirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? Dilekçe hakkının kullanılmasıyla ilgili olan kanun aşağıdakilerden hangisidir? Yayılmacı politikaları nedeniyle Balkan Antantı’nın kurulmasında etkili olan devletler hangileridir? “Beslemek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Rahatsız edici ve ses şiddeti gereğinden fazladır. İnsan ve hayvanların işitme sağlığını, ruh ve beden sağlığını olumsuz etkiler. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?          Bir genin diziliminde meydana gelen değişimlere mutasyon denir.Mutasyonlar için,I. Genetik varyasyonlara neden olur.II. Vücut hücrelerindeki mutasyon bireyi etkiler.III. Eşey hücrelerindeki mutasyon nesillere aktarılır.verilenlerden hangileri doğrudur? I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan ilk barış antlaşması hangisidir? • Hiçbir varlığa benzemez.• Hiç kimseyle ortaklık kurmaz.• Hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz.Bu özellikler aşağıdaki varlıklardan hangisine aittir? They were watching a scary movie - - - - I was doing my homework. Sağlıklı bir iletişim kurulması için bireylerin aşağıdaki davranışların hangisinden kaçınması gerekir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye, okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç Türk Lirası idari para cezası verilir? İnsanın sahip olduğu iyi, güzel huy ve davranışlara ne ad verilir?  Evet kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Batınii fikirlerini yaymak ve taraftar kazanmak için çalışma yapan Batınii propagandacılarına ne ad verilir? 24 Ocak Kararları aşağıdaki alanların hangisi ile ilgili atılmış önemli bir adımdır? “Kafa Kâğıdı” da denilen ilk kimlik belgesi hangi devlet zamanında ve hangi tarihte düzenlenmiştir? Osmanlı Devleti’nde “Devşirme Sistemi” ile oluştu­rulan askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?  Nokta nerede kullanılmaz? Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Kenar uzunlukları 10-14-9 olan üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Devlet memuruna savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Devlet memuruna savunmasını yapmak için en az kaç gün süre verilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi grubun özellikleri arasında yer almaz? Sivas ilimiz hangi coğrafi bölgede yer alır? Aşağıdakilerden hangisi e-posta adresinin bölümlerinden birisi değildir? TBMM, Lozan Görüşmelerinde aşağıdaki konulardan hangisini iç meselesi sayarak tartışma konusu yaptırmamıştır? İlhanlıları 1260 yılında Ayn-ı Calûd Savaşı’nda yenen devlet, aşağıdakilerden hangisidir? I. Damarları tıkamasıII. Kanı pıhtılaştırmasıIII. Solunum yolu hastalıklarını önlemesiYukarıdakilerden hangileri sigaranın temel zararlarındandır? Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, belgenin şekli özellikleri ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Kaybolan bir çocuk aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Hangisi sayı sıfatı değildir? I. Kütlenin Korunumu Yasası - BohrII. Sabit Oranlar Yasası - ProustIII. Katlı Oranlar Yasası - DaltonYukarıda kimyanın temel yasaları ve bu yasaları bulan bilim insanları eşleştirilmiştir.Buna göre bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi eş anlamlısı ile eşleştirilmiştir? Hz.Muhammed huzurunda konuşurken korkup titreyen bir şahsa,” Sakin ol! Ben bir kral değilim. Ben sadece kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum” demiştir.Bu olay, Peygamberimizin hangi özelliğini göstermektedir?  Aşağıdakilerden hangisi teknolojik araç ve gereçleri kullanırken tehlikeli durumlar oluşturmaz? 2 düzine kalem, toplam kaç kalem eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir