Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıda verilenlerden hangisi yada hangileri Mekkede bulunmaktadır?
I.Kıblemiz olan Kabe II.Uhud Dağı III.Hira Dağı

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıda verilenlerden hangisi yada hangileri Mekkede bulunmaktadır?I.Kıblemiz olan Kabe II.Uhud Dağı III.Hira Dağı sorunun cevabı "I ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Osmanlı Devletinde milliyetçilik akımından kaynaklanan ilk azınlık isyanı hangidir? “Bu olay onun öğretim hayatını bitirmişti.” cümle- sindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi dinimizce yapılması sakıncalı olan davranışlara örnektir? Zıt anlamlı kelimeler hangi seçenekte bir arada verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamında kullanılmıştır? “Peygamberler neden insanlardan seçiliyor?” diye soran birisine aşağıdaki ayetlerden hangisi en güzel cevabı verir? Okulda yaşadığımız bir hak ihlalinde ne yapmalıyız? Kimim ben ( ) bir yüzüm var mı suya yansıyan ( ) Her gece başımı yastığa koyduğumda eriyen, değişen bir surat ( ) Yaptığım şey basit taklitten öteye geçemez( ) tramvay jetonu satan adamın az ilerisinde duran, soğukta titreyen simitçi benden daha inandırıcı.Bu parçada ayraç ile gösterilen boşluklara aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? I. ÇekirdekçikII. Çekirdek sıvısı III. Çekirdek zarıYukarıdaki çekirdeğe ait yapıların hangilerinde bol miktarda RNA ve protein bulunur, ribozomlar sentezlenir? Sürati 40 km/h olan bir bisikletli 15 dakikada kaç km yol alır? Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Savaşından sonra yaşanan gelişmelerden biri olamaz?