S:1

4 – 8 – 16 – 32 – A – 128 örüntüsünde A sayısı yerine gelebilecek rakam aşağıdakilerden hangisidir?

4 – 8 – 16 – 32 – A – 128 örüntüsünde A sayısı yerine gelebilecek rakam aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "64" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki araçlardan hangisi giriş birimidir? Abim teyzemlerde 2 hafta kalacak. Abim teyzemlerde kaç gün kalacak? Aşağıdakilerden hangisi tarih öğrenmenin sağladı-ğı faydalardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık anlamı veren deyimdir? Zarurât-i Hamse olarak adlandırılan İslam dininin korunmasını istediği esaslar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değildir? Bir saatte 30 sayfa kitap okuyan Sueda, 160 sayfayı ne kadar sürede okur ? Herhangi bir yeri basit ve anlaşılır şekilde tarif etmeye yarayan kuşbakışı çizimlerdir. Sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Haram aylardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kinin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğada yönümüzü bulmada yararlanabileceğimiz beşerÎ unsurlardandır? I am interested in - - - -, so my hobby is - - - - . Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki katmanlardan hangisinin yapısında erimiş kayalardan oluşan magma bulunur? Güneşin geometrik şekli aşağıdakilerden hangisi gibidir? Hz. Muhammed (sav.) Medinede yaşayan dinî gruplarla vatandaşlık esasına dayalı Medine Sözleşmesi adıyla bilinen bir anlaşma yapmıştır.Buna göre Hz. Muhammed (sav.) bu sözleşme ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi devletin temel görevlerinden biri değildir? My father is a dentist, he fills cavities and - - - - decayed teeth. Felsefenin ortaya çıktığı Antik Çağda Yunan felsefesi doğayı konu edinmiştir. Pers savaşları sırasında filozoflar doğadan insana yönelmiş ve mutluluk, ahlak, toplum yaşamı gibi konuları sorgulamaya başlamıştır. İskenderin Doğu seferleri ile farklı bir kültür ve inanç sistemi ile karşılaşan felsefe bu defa da dinsel unsurları kendisine konu edinmeye başlamıştır.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki evlilik türlerinden hangisinde eşin seçildiği grup ölçüt olarak alınmıştır? Bir konuda karşıt düşüncelerin savunulmasına ne denir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Allah'ın dilediği emir ve yasakları Cebrail meleği aracılığıyla peygamberlerine bildirmesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında yapılmaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Ormanda yolunu arayan bir kişi, ağaç gövdesinde gördüğü yosuna bakarak hangi yönü bulabilir ? Bu devlette her sınıfın nasıl bir eğitim alacağı, kimlerin ne tür mal ve mülk edineceği ideal bir tasarımla belirlenmiştir. Örneğin; üretici ve zanaatkârlar istedikleri kişi ile evlenebilirken aynı hak askerlere tanınmaz.Özellikleri verilen ütopya aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammedin söz ve davranışlarının araştırılması ve yorumlanmasını konu alan ilim dalıdır? Isı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Mimar Sinan 29 Mayıs 1489da Kayseride doğmuştur. Yavuz Sultan Selim Han zamanında İstanbula gelmiştir. Dünya tarihinin gördüğü en büyük mimarlardan olan Mimar Sinan toplamda 49 yıl süre ile baş mimarlık görevinde bulunmuş ve baş mimar olmasından 37 yıl sonra ustalık eserim diye adlandırdığı Edirnedeki Selimiye camini yapmıştır. Bunun dışında Sinan Paşa Cami, Kılıç Ali Paşa Cami, Sultan Süleyman Medresesi, Haseki Külliyesi gibi birçok farklı alanda eserler vermiştir. Mimar Sinan nerede doğmuştur? Yöneltme - - - başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için - - - devam eder.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? 48 + (2 X 5) = ? işleimin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Basü badel-mevt ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki dönemlerden hangisinde Türk milleti ilk kez devlet yönetiminde temsil edilme hakkını elde etmiştir? I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir? I. Diş fırçalama II. Mıknatıs III.ÇarpışmaYukarıdakilerden hangisi veya hangileri temas gerektiren kuvvetlere örnektir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi çekim eki almıştır? ... Sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir...(Bakara suresi, 264. ayet)Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 784,263 ondalık gösteriminde 6 rakamının basamak değeri kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir