S:1

Türkiye İnternete ilk olarak hangi yılda ve neredenbağlanmıştır?

Türkiye İnternete ilk olarak hangi yılda ve neredenbağlanmıştır? sorunun cevabı "1993-ODTÜ" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konması gerekir? 4558 ile 6584 arasındaki en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaçtır ? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin özelliklerinden değildir? 1-Kalınlığı her yerde aynı değildir. 2-Dünyanın tüm yüzeyini kaplar. 3-Üzerinde insan, hayvan ve bitki yaşar. Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini bebeklikte yapamayız? 673 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? I. Elektronik araçlardaII. Buzdolabı süsü olarakIII. Yemek yapımındaYukarıdakilerden hangisi mıknatısın kullanıldığı alanlardandır? Sevgi, saygı, dostluk, yardımlaşma gibi değerler toplumsal yaşama yön verir. Değerler toplumsal yaşamda insanlar arasında ilişkilerde uyulması gereken ilkeleri belirler. Bu değerler, toplumsal yapının ve düzenin sürekliliği için çok önemlidir. İnsanlar bu değerlere göre davranırlar. Değerlere uymak toplumda birlik ve beraberliği sağlar.Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticarette piyasaları önemli şekilde etkileyen unsurlardan biri değildir? Bir ağaçta 8 kuş vardı. 3 tanesi uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı? Probleminin çözümü aşağıdaki işlemlerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi su çekme özelliğine sahip bir maddedir? 7 yıl 5 ay kaç gündür? (1 ayı 30 gün olarak alınız.) Bir noktada birbirini kesen yani bir ortak noktası bulunan doğrulara .................. doğrular denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Muharrem ayı ile ilgili bir kavramdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin hece sayısı diğerlerinden azdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil yoktur? Ayrancılar ortaokulunun %25i Pamukkale gezisine katılmıştır. Geziye giden 90 öğrenci olduğuna göre; bu okulda kaç öğrenci vardır? Başka bir uğraşınız var mı? Cümlede altı çizili sözcüğün yerine hangisi gelmelidir? Kendisinden yararlanılan kişi ve nesneyi zarara uğratacak eylemlerden sakınılmalıdır. anlamına gelen atasözü hangisidir? Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? Bir akışkanın hızının arttığı yerde basıncı azalır. ilkesi hangi bilim adamına aittir? 5 tavukların ayak sayısını ifade eden çarpma işlemi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iş ortamında kötü iletişimin doğurduğu sakıncalardan biridir? İslam dini insanların sahip olduğu nimet ve imkânların değerini bilmesini ister. Bunun için de insanı tutumlu olmaya yönlendirir. Yukarıdaki bilgilere göre sahip olduğu imkânların değerini bilen insan hangi davranışı yapmaktan kaçınmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetin tanımıdır? Dedemin bahçesindeki 696 kg. ceviz 6 kardeş arasında paylaşılırsa babamın payına kaç kg ceviz düşer? Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı sözcüktür? Aşağıdaki cümlelerdeki eylemlerin hangisi gereklilik kipi eki almıştır ? Aşağıdaki sıvılarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Çevresine göre yüksekte kalan, tabandan zirveye doğru yamaçları eğimli yeryüzü şekillerine ......................denir.Yeryüzünde belirli bir eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara ................. denir.Denizin, karanın içine doğru sokulduğu büyük girintilere ............ denir.Yukarıda verilen tanımlarda aşağıdaki hangi kavramın tanımı yoktur? Kurtuluş Savaşında en uzun süre savaştığımız ................ile Batı Cephesinde savaştık.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cebrailden ilk vahyi alan Hz. Muhammed(sav), heyecanlanarak evine koştu.Bu durumda Peygamberimizi Endişe etme, üzülme. diyerek teselli eden kimdir? Halife Kadir Billah, aşağıda- ki hangi Gazne hükümdarına,Sumnattaki büyük putu kırmasın- dan dolayı Kehfüddevle Vel-İslam unvanını vermiştir? - - - - are Internet services you use by entering a username and password. Kurtuluş Savaşından sonra dünya devletlerinin Yeni Türk Devletini resmen tanıdıkları antlaşma hangisidir? I. Sübhâneke Allahümme ve bihamdik.II. ve lâ ilâhe ğayrük.III. ve teâlâ ceddük.IV. ve tebârakesmük.Hangi maddelerin yeri değiştirilirse Sübhaneke duası doğru söylenmiş olur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslamın dayandığı tevhit inancına örnektir? Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi bir bakterinin oksijenli solunum yaptığını kanıtlar? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisi iş bildirmektedir? Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en hayırlı olandır. Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi yukarıdaki hadise göre hayırlı bir komşu sayılmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir