S:1

Navigasyon cihazları, telekomünikasyon işlemleri, uydular, uçaklar gibi örnekler veren Bilişim öğretmeni aşağıdaki BİT alanlarının hangisinden bahsetmektedir?

Navigasyon cihazları, telekomünikasyon işlemleri, uydular, uçaklar gibi örnekler veren Bilişim öğretmeni aşağıdaki BİT alanlarının hangisinden bahsetmektedir? sorunun cevabı "Ulaşım  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ali ve Rıza isimli iki mucit güneş enerjisi ile hareket eden icatları için Türkiyede bir günde en fazla kaç km. yol kat edeceğini tespit etmek istemektedirler.Bu amaçları için testi yapmalarının en uygun olacağı ay aşağıdakilerden hangisidir? Varlıklar alemini incelediğimizde hangisi dışta kalır? Başladığımız işi çabuk bitirelim dersek, o işten sonuç alamayız. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Gitmek sözcüğü ,aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Bayrağın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Karasal gezegenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? -9 , -3 , -5 , -1 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Çiy damlası, gül goncası, taptaze bahar Hâlâ bugün içmiş gibi sarhoşluğu var Tuttukça yakar şimdi boşalmış kadehim Ömrün dokunulmaz külüdür hatıralarTek dörtlükten oluşan bu şiirin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu hikâye anlatma geleneğinin çağdaş anlatıcılarından biri olan Mustafa Kutlu; yalın, pırıl pırıl bir dille Anadolu insanının yüce gönüllü, buruk serüvenini anlatırken bizi unuttuğumuz türkülere, insanlık durumlarına götürür.Bu cümleden Mustafa Kutlu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra millî eğitim alanında yapılan yeniliklerden biridir? Bütün zamanlarını içine alan zaman aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede hece düşmesi olmuştur? Dış görünüşümüz ile ilgili özelliklerimize .......................özelliklerimiz de diyebiliriz.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bilinçaltının güdüleyici kuvvetlerini, bunlar arasındaki çatışmaları ve bu çatışmaların davranışa etkilerini psikolojinin incelemesi gerektiğini ileri sürerek çağdaş psikolojiye katkı yapan ekol aşağıdakilerden hangisidir? Sallana sallana gelen sonayıSelbiye benzettim güller içindeAk kaftana yeşil kırabı tahmışDurnaya benzettim göller içindeBu dörtlük aşağıdaki edebî geleneklerin hangisiyle oluşturulmuştur? İnsanda endokrin bezler tarafından üretilen hormonlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hasan kumbarasına her gün 4 lira atıyor. 13 gün sonra Hasanın kumbarasında kaç lira birikir? Peygamber Efendimizin savaşlarını anlatan eserlere ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir ( adıl ) vardır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ön incelemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile göstererek cevaplandırınız( ) Kömür yenilenemez bir enerji kaynağıdır.( ) Çay ve fındık en çok Karadeniz Bölgesinde yetiştirilir.( ) Orta Asyada kurulan ilk Türk devleti Abbasilerdir( ) Türklerin İslamiyeti kabul ettiği savaş Talas Savaşıdır( ) Müslümanların Mekkeden Medineye göç etmelerine Kavimler Göçü denir Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adın yazımı doğrudur? Atatürkün ekonomi alanındaki görüşlerini içeren ilke, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi hayvansal besine örnek değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde manzara sözcüğü, diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? "Sabahları ılık süt içerim." cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Hayatta, yapabildiğim sürece resimle uğraşmaya çalışacağım. Bunu da çok keyif aldığım için yapıyorum. Resim yapmak ikinci bir yaşam alanı doğuruyor bana. İnanın bu yaşam alanı gördüğüm, bildiğim her şeyden çok daha hayat dolu benim için.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine ce- vap vermek amacıyla yazılmıştır? Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî eğitim kurumlarında öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre, Atama izni verilen öğretmen kadrolarının en fazla % kaçı yeniden atama ve kurumlar arası yeniden atamada kullanılır? Kuvvetin cisimler üzerindeki etkisine ör­nek olmayan seçenek hangisidir? Peygamberimizin vefatından sonra ölen evladının ismi nedir? I feel - - - - because I studied all night long and I need to rest. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda kullanılır? In order to be successful, you should have agoal first. You should make plans and studyhard to achieve your goal. As a student, youshould listen carefully at school and reviseat home. You shouldnt be afraid of makingmistakes. Dont forget that everyone makesmistakes but you should try to learn from yourmistakes. Another important point is to haveenough sleep. So you had better not stay uplate before the exams.Tips for success............ ........................ ............Yukarıdaki tabloya seçeneklerden hangisiyazılabilir? Aşağıdakilerden hangisi çevreye zarar verir? Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Suçlarına karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Din ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir? İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanyada iktidarı ele geçiren Nazi Partisinin lideri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki şehirlerden hangisi Hicaz Bölgesinde bulunmamaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir