S:1

Aşağıda verilenlerden hangisi ağ türlerinden değildir?

Aşağıda verilenlerden hangisi ağ türlerinden değildir? sorunun cevabı "UAN - Uzak Alan Ağı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Okulda veya binalarda tehlikeli bir durum olduğunda dışarıya nereden çıkmamız doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi Güneş sisteminde yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri kullanma nedenlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde yer alan gruplardan biri değildir? Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi E-Devletin faydaları arasında yer almaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisindeki a harfinin üzerine bir yanlışlığı önlemek için ( ^ ) işareti konulabilir? Herkes merakla sesin geldiği tarafa bakıyordu. Cümlesindeki zamirin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Bir simit 50 kuruştur. 4 yarım simit kaç kuruş eder? T.C. Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçim dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Alınan kararların bilimsel değer taşıması amacıyla basılı materyal hâline dönüştürüldüğü toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden değildir? Biraz yün satmak istiyorum. demişti çoban, tüccara. Tüccar, ikindiye kadar beklemesini söyledi. O da mağazanın önündeki kaldırıma oturup heybesinden bir kitap çıkardı.- Çobanlar kitap okumaz ki, dedi tüccar.- Kitaplar, koyunlardan daha öğreticidir, diye yanıtladı genç çoban.Bu metindeki altı çizili cümlede, aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer döneminde alınan yerlerden değildir? Tebük seferine katılmadıklarıiçin Peygamber Efendimizin (sas) ve ashabının 50 gün boyuncakonuşmadığı, samimi bir şekilde tevbe ettikten sonra af edildiklerine dairayet nazil olan sahabileraşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sıffin Savaşının, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adın yazımı doğrudur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul isim değildir? Sakarya Meydan Muharebesinden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, 5 Ağustos 1921de Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık görevini verdi. Mustafa Kemal Paşa, bu görevi yaptığı süre içerisinde yasama ve yürütme yetkilerini de kullanacaktı. O, bu yetkilerini ilk önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için, millî vergiler adı verilen emirleri yayımlayarak milletin yardımını sağlamakta kullandı.Verilen bilgilere göre Başkomutanlık yetkisinin Mustafa Kemale aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi kalp ve damar hastalıklarının oluşumunda rol oynayan başlıca nedenlerdendir? hangi tarihte fethedilmiştir? I. Çalışma masasında sürekli eğilerek ders çalışmak.II. Ağır eşyalar taşımak.III. Düzenli spor yapmak.IV . Isınma hareketi yapmadan egzersize başlamak.Verilen bilgilerden kaç tanesi iskelet ve kas sağlığını olumsuz etkiler ? Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bisiklet, kaykay, paten gibi araçlarla aşırı hız yapmak çok tehlikelidir.Aşağıdakilerden hangisi aşırı hızın doğurduğu sonuçlara örnektir? On iki kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı, dış açılarının ölçüleri topla- mının kaç katıdır ? 50 sayısının yarısının 10 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Hz.Osman Döneminde yaşanmamıştır? Tavuk hangi besin grubunda yer alır? Aşağıdakilerden hangisi, güvenli oyun yerlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kuşlara ait yanlış bir ifadedir? Hangi cümlede kesme işareti eksik kullanılmıştır? Felsefe alanındaki çalışmalarıyla birinci öğretmen kabul edilen İlk Çağ filozofu Aristodan sonra ikinci öğretmen olarak tanınan Türk-İslam bilgini kimdir? Aşağıdaki hangi sözcükte kaynaştırma harfi kullanılmamıştır? I. Akıllı uslu bir çocuktu.II. Sakin sakin okula geldim.III. İyi kötü bir yol bulduk.IV. Kimseden ses seda çıkmadı.Altı çizili ikilemelerden hangisi zıt anlamlıdır? Hangisi bağımsızlık sembollerimizden değildir? Waiter :Welcome, Sir. Are you ready to order?You :Yes, - - - -?Waiter :Okay. Anything else?You :No, thanks. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir