S:1

Görüntü dosyaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Görüntü dosyaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Bitmap resimler büyütüldüklerinde bozulma olmaz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bir karenin bir kenarının uzunluğu 18 cm dir. Bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğu bu karenin çevre uzunluğuna eşittir. Bu  eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu  kaç cm dir?  Vakit( )herhalde ikindiye yakındı( ) Sokaklarda inanılmaz bir sessizlik vardı( ) Düşman işgali altına giren bir kasaba böyle mi olurdu ( ) Bu parçada parantez( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Seçeneklerde verilen karışımların hangisini yüzdürme yöntemi ile kendisini oluşturan maddelere ayırabiliriz? Kuran da Allah peygamberimize “Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik” buyurmuştur. Rahmeti aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek vardır?           Akrep 8’in, yelkovan 12’ nin üzerindedir saat kaçtır? Aşağıdaki  ifadelerden Doğru olanlara "D" yanlış olanlara "Y" yazalım.(   ) Uzlaşı bir arada yaşama kültürünü geliştirmez.(   ) Bir tartışma sırasında karşımızdaki insana karşı sabırlı olmalıyız.(   ) Öfkelendiği zaman kendini tutabilen ve saygılı olan insan erdemli insandır.(   ) Yasalar,yönetmelikler ile düzenlenen durumlar uzlaşı gerektirmez.(   )  Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir. "Kuşlar, masmavi denizin üstünde uçuyor." cümlesinde "masmavi" kelimesi denizin hangi özelliğini belirtiyor? Kısa zamanda binlerceye kişiye haber ulaştıran iletişim araçlarına Kitle İletişim Araçları denir.Buna göre kitle iletişim araçları;BilgilendirmeKamuoyu oluşturmaEtkileşim​Durumlarından hangilerine katkı sağlar? OHAL kararının alınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Teknolojik gelişmelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” sözcüğü yanlış yazılmıştır?  Esendalʼın hikâyelerinde ağır basan yön ne kuruluşlarında ne çözümlemelerinde ne de başka yanlarında aranmalıdır. Bunların her birinde ondan ileride olan hikâyecilerimiz vardır. Esendalʼın asıl başarısı “hikâye etme” sanatında kendini gösterir. Hikâyeleri okurken olayları biz de yaşarız, kitabın sayfaları bizi hayatın içine iter. Kendimizi olayların ortasında ve hikaye kahramanlarının arasında buluruz, âdeta onlardan biri oluruz. Canlı, yoğun, hareketli bir anlatıştır bu. Hikâye de temelde bir anlatma sanatıdır. Esendal, işte bu sanatın ustasıdır.Bu metindeki cümleler kazandıkları anlamlar açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? "Dün bize erken geldiler." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? I. Dünya savaşı’nın en önemli nedeni hammadde ve Pazar arayışından kaynaklanan devletler arası rekabettir. Bu savaşa sebep olan Sanayi İnkılabı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  ” Mutfakta böcek var. “ cümlesinde altı çizili ekin adı nedir? Klasörlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgililerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlığı ilk kabul eden kişilerden değildir? I. KloroplastII. MitokondriIII. RibozomYukarıda verilen organellerin hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir? Waiter : Would you like to drink something?Aykut : - - - - . I would like to drink some apple juice.Waiter : Do you want some ice in it?Aykut : No, thanks.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Zehra, sıvıların basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletmesi prensibini günlük hayattan aşağıdaki örneklerde veriyor.Buna göre Zehra’nın verdiği örneklerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki karışımlardan hangisinin içinde karışımı oluşturan maddelerin her biri ayrı ayrı görülebilir? Ali çalışkandır (P) önermesi basit, Ali çalışkan değildir (-P) önermesi bileşik önermedir.Buna göre bir önermenin bileşik olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bir okulda öğretim yılı hangi tarihten itibaren başlar ve hangi tarihte biter? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de ” nin yazımıyla ilgili hata yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklara örnek gösterilemez? “Çevirmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma sözkonusudur? Hititlerin başkenti olan Hattuşaş bugün hangi ilimiz yakınlarındadır? Bir sınıftaki öğrenciler saz ve gitar kursuna katılmışlardır.Saz kursuna katılan 19 öğrenci gitar kursuna katılan 14 öğrenci,her iki kursa katılan 8 öğrenci olduğuna göre sınıfta kaç öğrenci vardır? Bir bilgisayardan, Flash bellek veya internetten yayılıp bilgisayarlara zarar veren programlara ne denir? Ne iş yaptığınızı soranlara, ‘‘Şairim.’’ diyebildiğinizde bu ülkede edebiyatın bir yerlere gelmeye başladığını düşünebilirsiniz.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre okul müdür yardımcısı nasıl görevlendirilir?  “ Şehrin ışıkları sokağımızı aydınlatmıyordu “ cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Astronotların uzayda çalışmasını ve yaşamasını sağlayan uzay aracı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmıştır? 1920’li ve 1930’lu yıllarda tiyatro eserlerinde toplum sorunları ekonomik yapı bağlamında değerlendirilmiştir. Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerinden çok ahlaki sonuçları üzerinde duran - - - - , manevi değerlerimizin yitirilmekte olduğunu sergilemiştir.Tohum, Bir Adam Yaratmak bu sanatçının eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? “ Selâmün Aleyküm ” sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? (5x10)+(2x100)+(8x1) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir