S:1

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
(.......) İlk insan ve ilk peygamber Hz. Musadır.
(.......) Günümüze, aslı değiştirilmeden ulaşan tek ilahi kitap İncildir.
(.......) Zekat, güneşin doğuşundan gün batımına kadar Allah (c.c.) rızası için hiçbir şey yiyip içmemektir.
(.......) Yolda karşılaştığımız birisine Bismillah deriz.
(.......) Melekler yemezler ve içmezler.

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (.......) İlk insan ve ilk peygamber Hz. Musadır.(.......) Günümüze, aslı değiştirilmeden ulaşan tek ilahi kitap İncildir.(.......) Zekat, güneşin doğuşundan gün batımına kadar Allah (c.c.) rızası için hiçbir şey yiyip içmemektir.(.......) Yolda karşılaştığımız birisine Bismillah deriz.(.......) Melekler yemezler ve içmezler. sorunun cevabı "YYYYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin yapısı diğerlerinden farklıdır? Divan-ı Lügat-it Türk adlı eser kim tarafından yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin kazandığı bilgi ve becerilerden değildir? Allahın insanları iyiye ve doğruya yöneltmek için peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu kurallar bütününe ne denir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi "daha önce söylediklerinin tersini söylemeye başlamak" anlamındadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, önerinin gerekçesi de açıklanmıştır? MS 395 yılında ikiye bölünen imparatorluk, aşağıdakilerden hangisidir? She ............ in Ankara at 7 o´clock last night. 6 Birlik + 5 Birlik kaç onluk kaç birlik eder? Aşağıdakilerden hangisi dini kitabımızdır? Aşağıdaki maddelerden hangisi diğerlerinden farklı bir malzeme ile yapılmıştır? Hangi seçenekte bir toplu taşıma aracından bahsedilmemektedir? Bir kenarı 38 cm olan bir karenin çevresi kaç cmdir? Cumhuriyetin ilk yıllarında millî egemenliğin gerçekleşmesi için inkılaplar yapılmış, demokratik rejimin gelişmesi amaçlanmıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokratik rejimin gelişmesine katkı sağlamamıştır? I. Bu tür öykülerde merak ögesi ikinci plandadır.II. Hikâye beklenmedik bir sonla biter.III. Günlük yaşamın herhangi bir kesitini ele alıp anlatır.IV. Hikâye belli bir olay üzerine kurulur.Numaralanmış cümlelerden hangileri durum hikâyesinin özelliklerinden değildir? I. SağlıkII. TarımIII. ÇevreVerilenlerden hangileri biyoteknolojinin çalışma alanlarındandır? Hz. Hatice ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi dünya Müslümanlarının birlik ve beraberliğini daha çok sembolize eder? Bir sınıfın bir sınavdan başarı oranı 84/100 ise bu sınıfın başarısızlık oranı kaçtır? Nesli : You must improve your reading, writing, speaking and listening skills. All of them!Cem : Yes, sure. In my opinion,............................. Im bad at it. 3071 Dilekçe Hakkı Kanuna göre hangisinin dilekçede bulunması zorunlu değildir? Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kumarın sebep olduğu durumlardan birisi değildir ? Seçeneklerden hangisinde sözcüklerin yapılarına göre türleri doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin temel kısımlarından biri değildir? Hangisi hem hece hem de kelimedir? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sürecinde yayımlanan gazetelerden değildir? Aşağıdaki rakamlardan hangisi çift sayıların birler basamağında yer alamaz? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireye sağladığı faydalardan biri olamaz? Aşağıdaki saray görevlilerinden hangisi, saray muhafızlarının başıdır? Aşağıda verilen ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Öğrenci olmak doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir. (....) Orta Asyada kurulan ilk Türk devleti Karahanlılardır.(....) Sadaka taşı ve askıda ekmek gibi uygulamalar kültürümüzde yardımlaşmaya verilen önemin göstergesidir(....) Eski Türk devletlerinde hükümdarlık yetkisinin hakana Gök tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu inanışa kut denirdi.(....) Kuran-ı Kerim Hz. Ebubekir döneminde kitap haline getirilmiştir I. Kabe putlardan temizlendiII. İslamiyet Hicaz bölgesinin büyük bölümüne yayıldıIII. Gayrimüslimlerden cizye vergisi alınmaya başlandı.Verilenlerden hangileri Mekkenin fethinin sonuçlarındandır? Pusula hangi yönleri gösterir? Kurum ve kuruluşların sahip oldukları yazılı, basılı veya çoğaltılmış3 dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcısına ..................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde, Müminlerin iman bakımından en üstünü, .......... ...... ............... ...........buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en üstünü kimdir? Bir çiçekli bitkide çiçek kısmı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Zoey : I would like to go to İstanbul next summer. - - - -?Jamie : Yes, of course. It is a wonderful city. You can have a chance to see ancient places because it is a historical city. It has lots of tourist attractions. Also, it has modern buildings. But, it is too crowded. Bir sınıfta 15 sıra vardır. Bu sınıftaki öğrenciler 12 sıraya üçerli, geri kalan sıralara ikişerli oturduklarına göre sınıfın mevcudu kaçtır? (0,14 + 0,06) : 0,04 =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir