Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi sevap davranışlara bir örnektir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi sevap davranışlara bir örnektir? sorunun cevabı "Selam vermek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi sessiz okumada yapılmalıdır? Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi sıfat tamlamasıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?  (I) “Apartman“, olay üzerine kurulu bir süreç hikâyesidir. (II) Kısa, yoğun, ayrıntılardan arındırılmış, soğukkanlı bir anlatımla dramatik gerilim canlı tutulmuştur. (III) Öykü, ezen-ezilen karşıtlığı ve çatışması üzerine kurulmuştur. (IV) Sabahattin Ali, işçiyle birlikte işvereni de metne başarıyla katmıştır. (V) Yer yer işçinin psikolojisine de yer vererek konunun okuyucu üzerindeki etkisini artırmıştır.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde nesnellik söz konusudur? Röntgen, ……………….  alanında kullanılan bir teknolojik üründür. Noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisinde hal değiştirmesine örnek olarak verilmez? Bir sınıftaki öğrenciler saz ve gitar kursuna katılmışlardır.Saz kursuna katılan 19 öğrenci gitar kursuna katılan 14 öğrenci,her iki kursa katılan 8 öğrenci olduğuna göre sınıfta kaç öğrenci vardır? Aşağıdakilerden hangisi "ev" keli­mesinin durumunu gösteriyor?  TBMM açıldıktan sonra egemenlik hakkının kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu kabul etmiştir. Buna rağmen millet egemenliği ile bağdaşmayan saltanata dokunulmamış; Milli Mücadelenin sonuna kadar saltanat varlığını devam ettirmiştir.M. Kemal’in saltanatın varlığına bir süre karşı çıkmamasının nedeni ne olabilir?   Bir grup arkadaş lokantada yemek yedikten sonra 330 lira olan toplam hesabı eşit paylaşarak ödeyeceklerdir.Bir kişinin ödemesi gereken para 25 liradan fazla, 30 liradan az olduğuna göre bu gruptaki kişi sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Temiz bir insan için  hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi miraç gecesinin hediyelerinden değildir?