Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İklim; etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini etkilemez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İklim; etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini etkilemez? sorunun cevabı "Çıkarılan yeraltı kaynaklarını" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Bir otobüs, bizi okuldan müzeye götürecekti.” cümlesinde yer alan kelimelerden hangisi bir ismin yerine kullanılmıştır? Bahçemizdeki 207 ağacın 4/9’u kayısı ağacı, geri kalanı da çam ağacıdır. Bahçemizde kaç tane çam ağacı vardır? ŞEVKİ: Hangi taş katıysa başını ona vur.AYNUR: Hangi akla hizmet ediyorsun,anlayamadım.EBRU: Hangi dağda kurt öldü de bunu göndermiş.MİTHAT: Hangi peygambere kulluk edeceğimizi bilemedik.    “Kimin sözünü yerine getireceğini bilemeyerek şaşkınlık içinde kalmak” anlamını veren deyim, hangisine ait cümlede yer almaktadır? Milli kültür değerlerimiz içinde ayrı bir yeri olan bayramlarımızla alakalı aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda altı çizili olarak verilen organik yapılı moleküllerden hangisi protein yapılı değildir? Ramazan ayında orucunu kasten bozan kişi………………tutar.Boşluga ne gelmelidir? Bütün dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız bayram  hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi, sözcükten ayrı yazılmaz? Programlı öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Programlama sürecinde işlem yaparken mantıksal operatörleri ve matematiksel operatörleri kullanmaktayız. Aşağıdakilerden hangisi mantıksal operatörler arasında yer almaz?  "Dünyamızın kendi etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu süreye ..........denir"Yukarıdaki cümle hangisiyle tamamlanmalıdır? “Altı onluk üç birlik” Yanda belirtilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?