S:1

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değil­dir?

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değil­dir? sorunun cevabı "Trafik kazası " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize aşağıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.(....) Pozitif rasyonel sayılarda paydalar eşitken payın değeri arttıkça sayının değeri küçülür.(....) Rasyonel sayılar kümesi “R” ile gösterilir.(....) Tam sayılar kümesinin tüm elemanları aynı zamanda rasyonel sayılar kümesinin elemanıdır. (....) Doğal sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin kesişimi doğal sayılar kümesidir 0,08 : 0,2 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? I. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır.II. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.III. 0 sayısı bir rasyonel sayı değildir.Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bir rosyonel sayı değildir?  Takvim-i Vekayî gazetesi ilk olarak hangi Osmanlı padişahı döneminde çıkarılmıştır?  Osmanlı Devleti Balta Limanı Ticaret Anlaşması’nı hangi devlet ile imzalamıştır? Endüstriyel üretime geçiş aşağıdaki ülkelerin hangisinde daha önce ortaya çıkmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’nin hazırlanmasına öncülük etmiştir? Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi İkinci Abdülhamit Dönemi’nde devlet politikası haline gelmiştir? Osmanlı’da Kanunu Esasi’ye göre yürütme gücünün başında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? Emekli sandıkları hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? Çarlık Rusyası’nın Bolşevik İhtilali ile yıkılmasına neden olan akım aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nde ustalığa yükselen bir kimsenin lonca teşkilatından aldığı dükkân açma yetkisine ne ad verilmiştir?  Osmanlı Devleti’nde vergi vermekle yükümlü olan köylü, kasabalı, konargöçer ve şehirlilerden oluşan sosyal yapıya ne ad verilmiştir? Osmanlı toprak sisteminde gelirleri sınırların güvenliği için ayrılan topraklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nde sancakların birleşmesiyle oluşan en büyük yönetim birimine ne ad verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayunda İlmiye sınıfını temsil eder? Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde aşağıdaki devletlerden hangisine adli ve malî kapitülasyonlar verilmiştir? Osmanlı Devleti, Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarını hangi devlet ile yapmıştır? Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Safevileri yenilgiye uğratmıştır? Osmanlı Devleti’nde yazı yazma sanatına ne ad verilmiştir? Semerkand Rasathanesinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nde adalet, eğitim ve din işleriyle uğraşan sınıfa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’nde ilk Yeniçeri kışlası aşağıdaki şehirlerden hangisinde açılmıştır?  Osmanlı Devleti’nde Pençik Kanunu hangi alandaki ihtiyacı karşılamak amacıyla çıkarılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kapıkulu süvarileri içinde yer alır? Osmanlı Devleti’nde yaya ve müsellem adı verilen piyade ve süvari kuvveti hangi padişah döneminde oluşturulmuştur? İstanbul ilk kez hangi Osmanlı padişahı tarafından kuşatılmıştır? Aşağıdaki beyliklerden hangisinin hâkimiyet altına alınmasıyla Osmanlı Devleti hazır bir donanmaya sahip olmuştur? Türkiye Selçuklu Devleti’nde devleti idare edenlerin görevlerini kanunlara uygun olarak yapıp yapmadıklarını kontrol eden divan aşağıdakilerden hangisidir?  Türkiye Selçuklu Devleti Miryokefalon Muharebesi’ni aşağıdakilerden hangisi ile yapmıştır? Birinci Haçlı Seferi’nin başladığı dönemde Türkiye Selçuklu Devleti’nin hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Malazgirt Savaşından sonra Erzurum merkez olmak üzere kurulan Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Hz. İsa’nın kendisine Hristiyanlığı yayma görevi verdiğini söyleyerek ilk misyonerlik faaliyetlerini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir? “İmam-ı Azam” lakabı ile bilinen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? “Atabet’ül Hakayık” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zâti sıfatlarından biridir? Hz. Peygamber’in Medine’ye öğretmen olarak gönderdiği ve İslam’ın ilk öğretmeni unvanına sahip olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir