S:1

Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarına ne denir?

Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba karşı yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarına ne denir? sorunun cevabı "Siber zorbalık   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Sözlüklere dalmak, onlarla zaman geçirmek güzeldir ancak en fazla birkaç ciltten oluşan sözlükler bir dilin kendisi olamaz asla. Sözlükler, bir dilin hemen hemen bütün sözcüklerini içine alsa bile sonuçta kelimelerin alfabetik olarak sıralanmış listesinden başka bir şey değildir. Dil ise sözlükte yer alan sözcüklerin uyumlu şekilde birleştiği bir okyanustur. Bunun içindir ki sözlükler, dilin inceliklerini ve zenginliklerini sınırlı bir şekilde ortaya koyan küçük bir araçtır yalnızca.Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etmiştir? 1008÷16Yukarıdaki bölme işleminin sonucukaçtır? Tanzimat Edebiyatı Dönemi’nde yaşanan ilklerle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? I. Uyarılara tepki göstermeII. İnorganik madde kullanmaIII. Mayoz bölünme yapmaIV. Enzim sentezlemeV. Doku oluşturmaYukarıda verilenlerden hangileri bütün canlılar için ortak değildir? İslam Devleti’nde aynı anda Halifelik kurumunun iki ayrı siyasi güç tarafından paylaşıldığı dönemler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?  Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi vardır? Türk Milli Eğitimi,sistem olarak hangi kanunla yasal bir temele dayandırılmıştır? Atmosferde oluşan yağmur damlaları serbet düşmeyapar. Ancak belirli bir hıza ulaşan yağmur damlalarılimit hıza ulaşır.Buna göre limit hıza ulaşan bir yağmur damlasıiçin;I. Ağırlığı sürtünme kuvvetine eşittir.II. İvmesi yerçekimi ivmesine eşittir.III. Hızı yere çarpma hızına eşittir.yargılarından hangileri doğrudur? 620 yılında Peygamberimizin (s.a.v.) çok sevdiği, her şeyini paylaştığı eşi …………… (r.anhâ.) ve en büyük destekçisi amcası …………………. vefat etti. Peygamberimiz (s.a.v.) sevdiği bu iki yakınının vefatına çok üzüldü. İslam tarihinde bu yıla “………………………..” adı verildi.”Yukarıdaki boşluklara ne gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi isim tamlaması değildir? 40 misketi 5 arkadaş paylaştık. Her birimize kaç misket düşer? Görüş, kişilerin kendi düşüncelerini yansıtır. Olgu, herkes tarafından doğruluğu kabul edilen, ispatlanabilen bilgilerdir.   Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi olgu cümlesi değildir? 9x1Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? “Bir yolculuk sırasında aracın kaç km hızla gideceğine yolcular karar veremez. Çünkü bunun bir kuralı vardır.” Bu cümleye göre hangisi doğrudur? Erzurum Kongresi’nin millî bir kongre olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkilidir? Peygamberimiz, amcası Ebu Talip’ten sonra kimin kervanıyla ticaret yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi krokilerin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber tarafından “Allah katında en sevimsiz helal” diye tanımlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi günah olan bir davranış değildir?   Tüm kişisel duygu ve düşüncelerini bir tarafa bırakarak kendisinden yardım isteyenlere doğruluk ölçüleriyle davranmayı ilke edinen kişilere ne denir? I. KaymakamII. İlçe İdare KuruluIII. İlçe İdare Şube Başkanlarıİlçe idaresi yukarıdakilerden hangisi/hangilerinden oluşur? Mustafa Kemal’e kazandığı ..................................... Zaferi nedeniyle TBMMtarafından “mareşal” rütbesi ve “gazi” unvanı verilmiştir.Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşğıdaki terimlerden hangisi dini bir terim değildir? “İmecelerde, insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağları güçlenir.” cümlesine anlam bakımın- dan en yakın olan aşağıdakilerden hangisidir? 11. ay aşağıdakilerde hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isimlerin yazılışında bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yavaşlama hareketi yapmaz? Atmosferdeki gazların güneş ışınlarının bir kısmını tutarak yeryüzünün ısınmasına neden olmasına ne ad verilir? Sınıfımızın boyu 8 metredir. Eni ise 5 m 40 cm’dir. Sınıfımızın boyu eninden kaç santimetre fazladır ? Aşağıda verilenlerin hangisinde iklimin etkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yetiştirdiği yetim kızlardan biri değildir? Aşağıdaki bitkilerden hangisi çiçekli bir bitkidir? 3 metre kumaştan 2 takım elbise diken bir terzi, 15 metre kumaştan kaç takım elbise diker? Selma 28 kg’ dır. Sedat ise Selma’dan 17 daha ağırdır.İkisinin kütlelerinin toplamı kaçtır? Fetret Devri’ne son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? 1.için  2. bir  3. gül 4. annem  5. demet  6.aldımYukarıdaki sözcük ve sözcük grupları ile anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?                                                                                                                             Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(…) Karbonhidratların verdiği enerji yağların verdiği enerjiden fazladır.(…) Tırnak ve saçların uzamasını sağlamak minerallerin görevidir.(…) Dünya batıdan doğuya doğru döner.(…) Su ve vitaminler bütün besinlerde bulunur.(…) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. “ Daldaki kırmızı iri elmaları herkes sever.” Cümlesinde hangisi varlığın özelliği değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir