S:1

islam dininin temizliğe verdiği önemi açıklayanayet ve hadislerden bazı örnekler vermiştir.
Aşağıda verilen örneklerden hangisi konuyla ilgili değildir?

islam dininin temizliğe verdiği önemi açıklayanayet ve hadislerden bazı örnekler vermiştir.Aşağıda verilen örneklerden hangisi konuyla ilgili değildir? sorunun cevabı "Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir.” (Müddessir suresi, 3. ayet.)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
9 rakamı aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisinin binde birler basamağındadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi belirtili isim tamlamasından oluşmuştur?   İlk medeniyetlerin genelde 0° - 40° kuzey enlemleri arasında ortaya çıkmasında etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?  Kişisel bakımımızı yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Kumun oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerin hangisidir?  Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:•  Azınlıklara genişletilmiş haklar verilecek,•  Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak,•  Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek.Antlaşmanın bu maddelerine dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin kullanılışı yanlıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki dörtgenlerden hangisinin karşılıklı açıları eş değildir? “Kara Kitap” aşağıdaki sanatçıların hangisi tarafından yazılmıştır? “El” kelimesi hangi cümlede bir deyimin içerisinde kullanılmıştır? I ______ in Gaziantep yesterday " Tilki, çok kurnaz bir hayvandır. " cümlesinde kaç kelime vardır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?     I. Fotosentez yapmaII. Heterotrof beslenmeIII. Protein sentezlemeIV. Topraktan su ve mineral almaYukarıdaki olaylardan hangileri aynı ekosistemde yaşayan şapkalı mantar ve böcekçil bitki ortak olarak gerçekleştirir? Gemi kullanan kişiye ne ad verilir? Fatma teyze 3 kilo muza 12 lira ödemiştir. Acaba 8 kilo muz alsaydı kaç lira ödeyecekti? Dünyanın ilk kütüphanesini Başkent Ninova’da oluşturan Asurlular, Mezopotamya’daki bütün kitapları kütüphanede toplamıştırAsurluların bu faaliyeti, aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?  1-gitti2-mahalle3-köpekleriYukarıdaki sözcüklerden hangisi kurallı ve düzgün bir cümlenin sonunda yer alabilir? 37- 74 - 67 - 71 - 87 sayılardan kaç tanesinin birler basamağı 7 ‘dir? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Disiplin amiri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadır?  “Din anlayışındaki farklılıklar, insanların dinin gereklerini yaşamalarında bir çok kolaylık ve yarar  sağlamıştır.”Aşağıdakilerden hangisi bu kolaylık ve yaralardan biri değildir? Çözünebilen kayaçların yaygın olduğu alanlarda kimyasal çözünme fazladır.Buna göre, aşağıdaki kayaçlardan hangisinin yaygın olduğu yerlerde kimyasal çözünmenin daha hızlı olması beklenir? Nüfus cüzdanı üzerinde, başkalarında olmayan sadece size özgü olan bilgi hangisidir? Ayşe : “Mü’minler, birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir organı rahatsız olunca diğer or- ganları da bu yüzden rahatsız olur.” (Hadis-i şerif)Ayşe’ nin söylediği hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? I. Sendikalar ticaretle uğraşabilirler.II.Sendikalar kamu makamlarından maddi yardım kabul edemezler.III.Sendikalar siyasi partilerden maddi yardım alamaz ve onlara maddi yardımda bulunamazlar.IV.Sendikalar siyasi partilerin kuruluşu içinde yer alamazlar; siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamazlar.4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre yasaklarla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Bu dünyada yaptığı her işin ahirette hesabını mutlaka vereceği bilinciyle yaşayan bir insandan aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenemez? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Temel İlkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın hareketlerinden biri değildir? •  Aktif  volkan  dağlarına  sahiptir.• Muson iklim bölgesinde yer alır.• Hidroelektrik potansiyeli yüksektir.Özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda isimleri verilen yararlı cemiyetlerden hangisi tüm yurdun haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur?   • Dört tarafı denizlerle çevrili kara parçasıdır.• Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulardır.• Akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.• Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlüklerdir.Verilen bilgilere bakıldığında aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin tanımlanmadığı söylenebilir? Bazı katı maddeler ısı alarak sıvılaşmadan doğrudan gaz hâline geçer.Bu olaya ne ad verilir? Ege Uygarlığı içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? “Oturmak, taşımak, kurumak” fiillerinin anlam bakımından özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim soylu bir sözcüktür?  Aşağıdaki değerlerden hangisi insana özgü ve bütün insanlık için evrensel değerlere örnek olarak verilemez?  Müslüman olan Peygamber Efendimiz’in sohbetine katılan kişilere ne ad verilir? Uzay kâşifi, teleskoptan göz ucuyla bakarak şöyle demiş:  - Orası bizim kırlarımız. Evet, haklısınız, biraz fazla ağaç kesmişiz. Bizim dünyalıların naylon torbaları, bisküvi kutularını, reçel kavanozlarını oraya buraya atmak gibi bir alışkanlığı da var...Üçüncü uzaylı:    -Acaba şu koca koca madenî kutular da neyin nesi, diye sormuş.    - Haa onlar mı? Onlar otomobil. En güzel buluşlarımızdan biri. Çok hızlı giderler. Bir yerden bir yere çabucak götürürler insanı.     -Ama hiç kımıldamıyorlar ki!    - Doğrusunu isterseniz otomobillerimizin sayısı çok fazla. Bu yüzden, bazen trafik tıkanıklığı oluyor. Trafik açıldı mı sürücüler basarlar gaza. O zaman da kazalar olur. Bazı insanlar yaralanır.     Sonunda sözü uzaylıların başkanı almış ve demiş ki:    - Bay kâşif, özür dilerim ama sanırım daha fazla bakmamıza gerek kalmadı. Uygarlığınızı gezegenimize getirirseniz, burada ne çayır çimen kalır, ne ağaç ne de nehir. İyisi mi, siz bizi keşfetmemiş olun.                          Umberto ECO Trafik tıkanıklığının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?                 Farklı büyüklükte katılardan oluşan karışımlar eleme yöntemi ile ayrılabilir. Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yöntemi ile ayrılabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir