Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Oruç tutulan günlerde gece kalkılıp yemek yenilen zamana ne denir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Oruç tutulan günlerde gece kalkılıp yemek yenilen zamana ne denir? sorunun cevabı "sahur" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi plazma içermez? Oscar : - - - -   ?Ethan :The first and the most important one is you can trap underground and no one can reach you easily.Oscar : I see.  14 640 kg = A ton B kg olduğuna göre B-A = ? Aşağıdakilerden hangisi insanların manevi ihtiyaçlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasınamüsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır? I.Hılful Fudul’a üye olması,II.Medine sözleşmesini imzalaması,III. Mescid-i Nebi’nin yanına Suffa’yı yaptırması,IV.Bedir savaşı esirlerini Müslümanlara okuma- yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakması,Hz. Peygamber’in bu faaliyetlerinden hangileri onun eğitim ve öğretime verdiği öneme örnek oluşturur? " Fındığın kabuğu " ne tür isim tamlamasıdır? Komşu tümler iki açıdan küçü olanın öçüübüü olanın öçüüü dötte birine eşttir.Buna göe, büü açıı öçüü küçü açııöçüüden kaçderece fazladı? Yerleşim yerlerine yakın yerlere fabrika kurulursa aşağıdaki hangi sorunla karşılaşılır? I. İkili devlet teşkilatı anlayışının benimsenmesiII. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılmasıIII. Ülkenin töreler ile yönetilmesiVerilenlerden hangileri ilk Türk devletlerinin ortak özellikleri arasında yer almaktadır?