S:1

Dünyada varolan her şeyi kim yarattı?

Dünyada varolan her şeyi kim yarattı? sorunun cevabı "Allah(c.c.)    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Hangi seçenekteki organellerin hepsi hem fare hem de yaprak hücrelerinde ortak bulunur? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın temel amaçlarından biri değildir? Her mevsim kaç aydır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde çekim eki vardır? Büyük İskenderin Asya seferinin en önemli sonucu ne olmuştur ? • Havalar soğumaya başlar.• Ağaçların yaprakları sararır.• Göçmen kuşlar sıcak yerlere göç eder.Yukarıda hangi mevsimin özellikleri verilmiştir? Tarih öncesi uygarlığının gelişme süresinde kültürel dönemlerin en uzunu aşağıdakilerden hangisidir? Avar devletinin kurucusu kimdir? Aşağıdakilerden hangisi 21 Haziranın özelliklerinden biridir? Kır yerleşeleriyle kent yerleşelerinin coğafiöellikleri birbirinden farklıdır.Aşğıakilerden hangisi kı yerleşelerininöelliklerinden biri değldir? I. İletisi okura bırakılmış eserler daha değerlidir.II. Biçem-içerik dengesi kurulmuş eserler kalıcı olur.III. Alışılmamış bağdaştırmalarla şiirlerine renk katmış.IV. Kitapta, kahramanları ortak on iki öykü yer almış.V. Son oyunu da ele aldığı konuyla iz bırakacak cinstendi.Numaralanmış cümlelerin hangisinde söyleyenin kişisel düşüncelerine yer verilmemiştir? 6 bütün pastanın yarısı kaç pasta eder? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul ad vardır? Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yollarından biri değildir? çevre kirliliğine sebep olan en büyük etken .................dır. diyen Ümitin cümlesini nasıl tamamlamamız gerekir? Hz. Peygamberin ilk kızıdır.İlk Müslümanlardandır. Ali ve Ümame adında iki tane çocuğu vardır.Hz. Muhammed'den (s.a.v.) önce vefat etmiştir.Yukarıda bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Kağıt ile ağaç sözcükleri arasında anlamca bir ilişki vardır.Buna benzer bir anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerden hangilerinde vardır? Kırmızı bandla çevrili yuvarlak trafik levhaları ne anlama gelir? I- MotosikletII- Motorlu bisikletIII- Lastik tekerlekli traktörA2 sınıfı sürücü belgesi ile yukarıdaki taşıtlardan hangileri sürülebilir? 'Dışarıya çıkabilirsin ama erken gelmelisin.' cümlesindeki 'ama' sözü cümleye hangi anlamı katmıştır? Altı çizili sözcüklerden hangisi somut isimdir? Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel kavramlarındandır? Ctrl + C kısayolunun görevi nedir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Sabit hacimli kapalı bir kapta 127°C de bir miktar gazın basıncı 0,4 atmdir. Gazın sıcaklığı 227°C ye çıkarıldığında basıncı kaç atm olur? I. Havanın yatay yöndeki hareketi çevreden merkeze doğrudur.II. Havanın dikey yöndeki hareketi alçalıcı özelliktedir.III. Yağış oluşma ihtimali fazladırIV. Hava molekülleri yoğundur.Yukarıda numaralandırılarak verilen bilgilerden hangileri alçak basınç merkezlerinin genel özellikleri olarak gösterilebilir? Aa BB Ee Rr HH genotipli bir bireyden aBErH genotipli gamet oluşma olasılığı kaçtır? Bakanları görevleriyle ilgili suçlardan dolayı aşağıdakilerden hangisi yargılar? 21 – 3 x 10 : 6 + 32 = ? işleminin sonucu aşağıdakileden hangisidir? 90nın asal çarpanları aşağıdakilerden hangisidir? Makale türü - - - - ortaya çıkışıyla başlamıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi suda yüzer? O, hep bildiğini yapar, biz de onu kendi hâline bıraktık.Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bunları hangi dolaba bırakmamı istiyorsunuz? cüm- lesinde Bunları sözcüğünün yerine aşağıdakiler- den hangisi getirilemez? İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saça baskındır. Heterozigot koyu tenli ve kıvırcık saçlı iki bireyin evliliğinden meydana gelen çocukların bu özellikler bakımından fenotip oranı nedir? Aşağıdaki kelime gruplarından hangisiyle bir cümle kurabiliriz? Aşağıdaki ön adlardan hangisinde varlıkların yerini işaretle belirten kelime yoktur? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi fiziksel bir özelliğinden söz etmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde burun sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir