S:1

Merve bu ay maaşını aldı. Aldığı maaşta 6 tane 200 TL, 7 tane 100 TL, 11 tane 50 TL ve 3 tane de 10 TL vardı. Merve kaç TL maaş almıştır?

Merve bu ay maaşını aldı. Aldığı maaşta 6 tane 200 TL, 7 tane 100 TL, 11 tane 50 TL ve 3 tane de 10 TL vardı. Merve kaç TL maaş almıştır? sorunun cevabı "2480 TL " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Söylev türünün ilk örnekleri - - - - ve - - - - Dönemleri’nde görülmüştür.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Mantıksal operatörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? “Yaralı kuş acıyla kıvranıyordu.” Cümlesinde ön ad (sıfat) olan sözcük hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay, nedeniyle birlikte verilmiştir? Antalya’da yetişen muzun Ankara’da tüketilmesini sağlayan faaliyet hangisidir? Bir köy okuluna kitap bağışlamak için kampanya başlatmak isteyen öğrenciler,bu kampanya için afiş tasarlamak istemişlerdir.Hangi seçenekteki afiş bu kampanya için uygundur? Cumhuriyetin İlk yıllarında Afet İnan ve Burhan Toprak isimli öğrenciler öğrenim görmeleri              amacıyla devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.   Bu iki öğrencinin yurtdışına gönderilmelerindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir? Dangerous activities such as rafting, bungee jumping, kayaking are also called - - - - .  ① Toplumdaki bireylerin benzer özelliklerinin yanında bireysel farklılıkları da vardır.② Düşüncelerimiz, duygularımız bireysel farklılıktır.③ Parmak izimiz de bizi toplumdaki diğer bireylerden farklı kılan  özelliklerimizdendir.④ Bireysel farklılıklarımızdan biri de temel ihtiyaçlarımızdır.Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?  İhrama girerken niyet ettikten sonra okunan duaya ne ad verilir? Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bulunan milli park sayısı diğerlerine göre daha fazladır? Türkçede sıfatlar , en zorlandığım konudur. Ayşe ağır davranışlar sergileyen kibar biridir. Karga,hırsızlığıyla meşhur bir hayvandır. Ekmek ve peynire bayılırım.Yukarıda altı çizili sözcüklerin cümlede kullanılış anlamları hangi şıkta doğru sıralanmıştır? Davranışçı psikologlara göre insanın iç yaşantıları konusunda objektif sonuçlara varılamaz. Psikoloji bilimsellik iddiasındaysa gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlara yönelmelidir.Buna göre psikoloji aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanırsa sübjektif sonuçlardan kaçınma olasılığı artar? “Sevimli kırlangıç, ağzında taşıdığı çamur ve çöplerle güzel bir yuva yaptı.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleştirilmiştir?  Aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanın özellikleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “Nimet de flüt çalıyor ama Burkay kadar iyi çalamıyordu.” cümlesi aşağıdaki cümlelerin hangisiyle aynı anlamdadır? 465 351 527 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Our life style has - - - - since the development of technology. İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevreden yararlanırken çevre üzerinde bazı değişiklikler yapmakta bu da doğal dengenin işleyişini bozmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’nun Türkiye’den Dünya Mirası olarak seçtiği ilk mimari yapıdır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam dininin dünya hayatına bakışını vurgulamaktadır? Ne çok spor dalı var. Ben hepsini yaparım Yüzerim, koşarım, Tavşan gibi zıplarım, Harika top oynarım, Bisiklete binerim.Bu şiirde aşağıdaki spor dallarının hangisinden  bahsedilmemiştir? İsmail 14 yaşındadır. Dedesinin yaşı İsmail’in yaşının 5 katı kadardır. Buna göre İsmail ile dedesinin yaşları toplamı kaçtır? Kuzenim bayramın birinci gününden tutturdu (  ) (  )Beni bayram yerine götür(  ) (  ) diye( )Bu cümlelerden parantezle boş bırakılan yer- lere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerin- den hangileri getirilmelidir? A: - - - -?B: He has got the flu.  Bir ağıldaki keçilerin ayakları sayılınca 40 olduğu görülmüştür. Bu ağılda kaç keçi vardır? Atatürk’ün, Türkçenin araştırılması ve geliştirilmesi için kurduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir? Motosikletin arka tekeri değiştirildiği zaman neye dikkat edilmelidir?  Çevre kirliliğini önlemek için alınacak önlemlerden hangisi doğrudur? Babam bir fırına 476 TL, ütüye ise fırından 276 TL az para ödedi. Babam toplam kaç lira harcadı? Melez kıvırcık saçlı bir anne ile düz saçlı bir babanındoğacak ikinci çocuğunun kıvırcık saçlı olmaihtimali % kaçtır? (Kıvırcık saç özelliği düz saç özelliğinebaskındır) Toplantılarda konuşulanların bir tutanakla tespit edilmesi aşağıdakilerin hangisinde zorunludur?  I.   Sebze ve meyvelerde bolca bulunurlarII.   Enerji verirlerIII.  Vücut direncini arttırırlarIV. Yapıcı onarıcı besin grubundadırlarVitaminlerle ilgili yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sularımızı kirletmez? Peygamber Efendimizin (s.a.v.) göklerdeki ismi …….., yerdeki ismi …….     Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  İnsanların doğaya müdahale edip şekillendirmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir