S:1

Hangisi bisiklet, kaykay ve paten kullanırken alınması gereken önlemlerden biri değildir?

Hangisi bisiklet, kaykay ve paten kullanırken alınması gereken önlemlerden biri değildir? sorunun cevabı "Kulaklık takmak   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen elektrikli araçlardan hangisinin işlevi ampulünki ile aynıdır? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değildir Şehrin ışıkları sokağımızı aydınlatmıyordu cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi kuralların bize sağladığı yararlar arasında sayılamaz? Allah'ın göndermiş olduğu son ilahi kitap hangisidir? ........................... Sami kökenlidirler. Akade adlı başkentleri vardır. Tarihte bilinen ilk merkezi devleti kurmuşlardır. Ayrıca bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması bu medeniyetin diliyle yazılmıştır.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Çizgili kaslar ile ilgili hangi ifade yanlıştır Bir baba,10 hektar 25 dönüm 5 ar büyüklüğündeki tarlasını 5 çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor.Buna göre, her bir çocuğa kaç m2 ‘lik tarla düşer? 95 dakika kaç saat kaç dakikadır? Yezda, trafik lambasının yanında beklediğine göre, hangisi doğrudur? Cümlelerden hangisinde şu an yapılmakta olan bir eylemi bildiren sözcük vardır? He has had this car - - - - a long time. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği okul kurallarından biridir? Semih okula gitmek için önce otobüse bindi, iskeleye kadar gitti. Buradan vapura binerek karşıya geçti. Sirkeciden trene binerek okuluna vardı.Semih yolculuğu boyunca hangi ulaşım yolundan yararlanmamıştır? Ses kaynağından çıkan sesin kuvvetli ya da zayıf olmasına ..............denir.Yandaki cümlede boşluğa hangisi gelmelidir? Kamu İhale Kurulu üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerini izleyen - - - - içinde ve görevleri devam ettiği sürece - - - - genel mal beyanında bulunmak zorundadır.4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir görüş belirtir? 25 in 10 eksiği kaçtır? Aşağıdaki durumlardan hangisinde özür dilemeliyiz? Aşağıda verilen iletişim ögelerinden hangisi "gönderici"yi ifade eder? Simge : Okulların kapanmasına 6 hafta 5 gün kaldı." Ezgi : Doğum günüme 1 ay 12 gün kaldı."Berat : Yaz tatili 37 gün sonra bitecek."Umut : 3 gün 16 saat sonra yeni yıla gireceğiz."Yukarıda hangi öğrencinin söylediği süre en uzundur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Bir hafta ............ kaç saattir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? ‘ Küçük kızın gözleri uykusuzluktan kızarmıştı. cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur? Oruç tutamayacak derece hasta veya yaşlı olan kişilerin tutamadığı oruçları karşılığında vermeleri gereken paraya ya da yiyeceğe ne denir? Yazar yaşadığı toplumdan bağımsız değildir. Onun ya-şadığı toplumdan uzak bir şekilde eser vermesi olanaksızdır. Bu açıdan her tema yazıldığı dönemin zihniyetini, sosyal ve kültürel durumunu yansıtır. Kısacası sanatın gerçeği ile yaşananın gerçeği birbiriyle örtüşmez belki ancak sanat gerçek yaşamdan, içinde yaşadığı toplumsal, ekonomik ve kültürel ortamdan etkilenir.Bu parçadaki açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi servetifünuncuların toplumsal yaşamdan etkilendiklerini gösterir? Hediye ve bağışta çocuklarınız arasında eşitliğe dikkat ediniz. Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hangi özelliği ile en çok ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Soru zamiri yoktur ? Bize günümüzde basit gelen bazı buluşlar, yapıldığı dönemde insan hayatını kolaylaştıran büyük gelişmelerdi.Aşağıdakilerden hangisi buna iyi bir örnektir? Herhangi bir bilim dalında yapılan tüm etkinliklerin düzenli ve tutarlı hâle gelmesini sağlayan, belirli bir gerçekliğin algılanmasını ve açıklanmasını mümkün kılan kavramsal çerçeve aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün üstlendiği rollerden biri değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi cümledir? Bitkilerde besin ve oksijen üretmekle görevli olan organel hangi seçenekte verilmiştir? I. BilimII. SanatIII. DinYukarıdakilerden hangileri felsefenin konusu olabilir? İp çekme oyununda iki taraf da birbirlerini yenemiyor ise bunun sebebi ne olabilir? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D,yanlış olanlara Y yazınız.(........) Kuran-ı Kerimi, peygamberimize vahiy olarak getiren Azrail meleğidir.(........) İlk inen ayette oku emri verilmiştir.(.......) Kuran-ı Kerimin hiçbir ayeti değişmemiştir.(.......) Peygamber efendimiz 10 yaşındayken annesini kaybetmiştir.(.......) Peygamberimiz güvenilir olduğu için Ona Muhammedül Emin denmiştir. •Mesleğinin yöntem ve tekniklerini sürekli olarak geliştirmek•Görevle ilgili bilgi, beceri ve tutumları eksiksiz kazanmış olmak•Görevini yerine getirirken kişisel yeteneklerini sonuna kadar kullanmak•Mesleği daha iyi yapabilmek için sürekli olarak öz eleştiri ve değerlendirme yapmakYukarıdakiler bir bütün olarak ele alındığında, öğretmenlik meslek etiği ilkelerinden hangisinin kapsamında değerlendirilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir