S:1

Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur?

Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur? sorunun cevabı "Mustafa Bey kendisi ile aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalıştırılmaktadır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur sürekli Allah(c.c.) itat ederler.Yukarıda özelliği bahsedilen varlığın adı nedir? Bir markette 5 kg kuru fasulye 60 TL'dir. 12 kg kuru fasulye alan Nurhan, satıcıya kaç lira ödemiştir? Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir? Yüce Allah tarafından evrende meydana gelecek doğa olaylarını düzenlemekle görevlendirilmiş melek aşağıdakilerden hangisidir? Temizlik malzemeleri üreten bir firma yeni üreteceği deterjan için anket uygulamak istiyor. Bu anketin hangi gruba uygulanması daha uygundur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığı ifade eder? Şairin en çok okunan kitabı Pembe Bulutlar dı. cümlesinin öğelerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında;- Kapitülasyonların kaldırılması- Ege adalarının geri verilmesi- Mısır sorununun çözülmesigibi koşulların kabul edilmesi durumunda tarafsız kalacağını açıklamıştır.Osmanlı Devleti'nin bu isteklerini kabul etmeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Felsefi bilgide özne ile nesne ara- sındaki bağ aşağıdakilerden hangisiyle kurulur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Whenever I need help for my homework, Emin always helps me. He is my buddy because he is - - - - . Aşağıdakilerden hangisi temizliğin yararlarındandır? Kurtuluş Savaşının gerekçesi,yöntemi ve amacı hangi genelge veya kongre ile açıklanmıştır? Bir denizaltının daha hızlı gitmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Osmanlı devleti ile Rusya arasında imzalanan Brest- Litowsk antlaşması ile aşağıdaki cephelerden hangisi kapanmıştır? Nikel tozu ve talaşı............ile ayırırız. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Okuyucuyu düşünmeye yöneltmekII. Hayatın gerçeklerini ortaya koymakIII. Kültür alanındaki değişme ve gelişmeleri fark ettirmekIV. Birey-toplum ilişkisini dile getirmek V. Somut kavramları nesnel bir bakışla ifade etmekYukarıdakilerin hangisi bir denemecinin amaçları arasında gösterilemez? o Yönleri değişmez.o Yıl içerisinde devamlı eserler.o Yeryüzünde termik ve dinamik basınç merkezlerine bağlı oluşurlar.Verilen özelliklere sahip rüzgar aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı hangisidir? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? Kontrolsüz kavşakta sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? I. ElektronII. ProtonIII. NötronVerilen atom altı taneciklerin geçmişten günümüze doğru keşif sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? Bu yaz bana sık sık mektup yaz . Cümlesindeki altı çizili kelimelere ne ad verilir? Müzik eşliğinde söylenen şarkılı oyunlara denir. Lirik dram olarak da bilinir. Tamamen şiir şeklinde yazılır ve bestelenir. Eserde şiir, müzik,ışık, kostüm, dans ve estetik zenginlik tam bir uyum içerisinde bulunur. 17. yüzyıl başlarında İtalyada doğmuştur.Bu parçada anlatılan müzikli tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurları Asli Devlet Memurluğuna atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde yeminlerini yaparlar? Aşağıdakilerden hangisi evde alabileceğin sorumluluklardan biri değildir? Dünyamızın kutuplardan basık ekvatordan şişkin kendine özgün şekline ne ad verilir? "Bugün beraber parkta oyun oynayalım mı?" cümlesinde kaç kelime vardır? Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allahın, insanlar üzerinde bir hakkıdır.Ali İmran 97.Yukraıdaki ayette altı çizili yer ile aşağıdakilerden hangisi kasdedilmiştir? Arzunun siyah saçları, yeşil gözleri vardır. Cümlesinde Arzunun hangi özelliklerinden bahsedilmiştir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam bilgisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Ahmet, plastik topunu aynı şiddetle önce tahta parke üzerinde sonra halı üzerinde sektiriyor. Her iki durumda çıkan seslerin farklı olduğunu algılıyor.Bunun nedeni sesin hangi özelliği ile açıklanabilir? Ambulans ve polis geçiş üstünlüğünü ne zaman kullanır. Aşağıdaki sayılardan hangisinin onlar basamağında 3 rakamı vardır? Hangisi batıl inanç değildir? Aşağıdaki eylemlerden hangisi gerçekleşmiştir? Onun mektubunu aldım ama ...Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? Aynı düzlemde tüm noktaları ortak olan doğrulara .......... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir