S:1

Aşağıdaki davranışlardan hangisi temel hakların kullanılmasına uygun bir davranışolarak gösterilemez?

Aşağıdaki davranışlardan hangisi temel hakların kullanılmasına uygun bir davranışolarak gösterilemez? sorunun cevabı "Derste bir kişi konuşurken söze girmek." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
I) Ethernet Kartı II) Tv Kartı III) Kablolar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilgisayar arasında ağ bağlantısı kurarken ihtiyacımız olan donanımlardandır? Aşağıdakilerden hangisi ritmik sayma değildir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardan değildir? Servetini kaybeden zarar eder. Arkadaşını kaybeden daha çok zarar eder. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiş demektir.Yukarıdaki cümlelere göre bu dünyada en önemli olan nedir? Aşağıdaki cisimlerden hangisi ısıtılan bir maddeye şekil verilerek elde edilmemiştir? Mantık doğrusu, doğruluğu göz-lem ve deneyle değil, akıl aracılığıyla bilinen yargılardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusuna örnektir? Sözlü tarih çalışması yapılırken izlenmesi gereken kurallar arasında hangisi yer almaz? Ülkemizde farklı doğal afetler yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde pek rastlanamayan bir doğal afettir? Okuldan dönerken yolda halamı gördüm. cümlesinde hangi durum eki kullanılmamıştır? Kuvayi Milliye birlikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Veysel der kopar mı analar bağı, Analar doğurmuş ağayı, beyi.İşte budur sözlerimin gerçeği, Okuttu, öğretti, büyüttü anam.Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi bir memurun derece yükselmesinin usul ve şartlarından değildir? Son katmanında 8 elektron bulunduran bir atom ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kösedağ hangi bölgemizdedir? • Hz. Ali ile Şam Valisi Muaviye arasında 657 yılında yaşanan Sıffın Savaşı sonucunda ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi mezheptir.• İbadetleri terk eden veya büyük günah işleyen kimselerin Müslümanlıktan çıktığına inanırlar.Bazı özellikleri verilen siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ‘ mecaz ‘ anlamda kullanılmamıştır? "Kaç kitap bitirdi bu ay cümlesinde hangi noktalama işareti kullanılmalıdır? Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı hangisidir? Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Herhangi bir konuda yazılabilir. Yazar kendi düşüncelerini kanıtlama amacı gütmeksizin açıklar.Konu sınırlaması yoktur.Yazar kendisiyle konuşuyormuşcasına yazar.Kişisellik vardır ve bireysel düşünce savunulur. Yukarıda sözü edilen yazı türü nedir? Pil ile ilgili verilen hangi bilgi hatalıdır? Hammaddenin çabuk bozulabilir olduğu ürünlerin üretim tesisleri hammadde kaynağına yakın yerlerde kurulur. Bu duruma aşağıdaki sanayi dallarından hangisi örnek gösterilemez? Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır? Kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mahalledeki güvenli olan oyun alanı aşağıdakilerden hangisidir? Avrupa Hun Devletinin dış politikasının esasları, hangi Hun hükümdarı döneminde belirlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisini yapmak kaynakların verimli kullanılmasını sağlar? • Kuran-ı Kerimde kendi adını taşıyan bir surevardır.• Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır.• Kendisine rüya yorumlama özelliği verilmiştir.Hakkında bilgi verilen peygamber kimdir? Bulgaristan, aşağıdaki antlaş-malardan hangisiyle üç bölgeye ayrılmıştır? Dünya Cüzzam Haftası ne zaman kutlanır? Devletin sağlık, güvenlik ve adalet gibi temel hizmetleri yerine getirmek için yaptığı harcamaların önemli bir kaynağı, topladığı vergilerdir.Aşağıdakilerden hangisi devletin topladığı vergilerle yapılan hizmetler arasında değildir? Kask takan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanıyor olabilir? Aşağıdakilerden hangisinin kökü ad değildir? Akıllı ve zeki olmak anlamına gelen Peygamberlerin sıfatı hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisini sıktığımızda şekil değişikliği oluşturamayız? Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Savunma Bakanlığı'na zorunlu olmadıkça Osmanlı Devleti'nin bu büyük savaşa girmemesi gerektiğini belirtmiştir.Mustafa Kemal'in bu endişesinin,I. Devletin zor durumda bulunması II. Küçük çapta bir savaş olması,III. Devletin kaynaklarının yetersiz olması durumlarından hangisi ya da hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir? "Panelde dinleyiciler soru sormak ve düşünceleri kısaca belirtmekle kalmayıp tartışmaya aktif olarak katılırlarsa bu etkinlik (...) adını alır." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya atılan, bir kervan tarafından çıkarılıp Mısır ilinde köle olarak satılan peygamber kimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir