S:1

Geçmiş zamanda yaşamış canlıların yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları
veya izlerine ne denir?

Geçmiş zamanda yaşamış canlıların yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izlerine ne denir? sorunun cevabı " fosil" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Ceren 4. sınıfa giden bir öğrencidir. Ceren mutfağa gidip aşağıdakilerden hangisini hazırlayabilir? Okumak, uyumak, uzamak fiilleri anlam özelliklerine göre hangi şıkta doğru sırayla verilmiştir? Aşağıdaki hangi iki devletin orduları, Dımaşk (Dimeşk)-Remle arasında bulunan "el-Tavvâhin" denilen yerde 885 yılında karşı karşıya gelerek savaşmak zorunda kalmışlardır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk oyunlarının geçmişten günümüze farklılaşmasının nedenlerinden biri olamaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin Büyük Ünlü Uyumu Kuralına uymasının nedeni farklıdır? • XIII. yüzyılda oluşan anonim bir eserdir.• Emevi komutan Abdullah bin Amrın kahramanlıklarını anlatan 7000 beyitlik bir destandır.• Gerçeklerden uzaklaşmış, hayal gücüyle zenginleşen bir anlatımı vardır.Hakkında bilgi verilen İslami Dönem ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Bir olayı ya da durumu, herkesçe bilinen nedenin dışında daha güzel ve hayalîbir nedene bağlama sanatına hüsnütalil denir.Aşağıdaki dizelerin hangisinde hüsnütalil sanatı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi elektrik ve suyu tasarruflu kullanmamızın sonuçlarından biri olabilir? Tarih, çoğumuzun öğrencilik yıllarında korkulu belası olan ezber silsilesi olmadığı gibi çocukluğumuzda hayatı yeni yeni tanırken yaşadığımız heyecanlar, körebe oyunlarımız, bisiklete binerken annelerimizin arkamızdan Aman dikkatli sür, düşersin! diye bağırdığı sokaklar, dedelerimizin anlattığı hikâyelerdir aslında. Sayısal bilimlerin somutluğu kadar elle tutulur olmasa da insana dair en büyük ce- vapların içinde olduğu, ezberle değil de tadına varılarak bilginin hazzını yaşatacak ender bir değerdir.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre adaylık süresi içinde hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin görevlerine aşağıdakilerden hangisinin onayı ile son verilir? Aynı 6 doğal sayının toplamı 942 dir. Bu doğal sayıların 4 ünün toplamı kaçtır? Bloomun Okulda Öğrenme Kuramına göre öğrenme ürünlerindeki değişkenliğin en önemli belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmez? Fırat is a football player and football is his love. He thinks football is - - -. Elif Naz hikâye kitabını 2 günde okuyup bitirdi. İlk gün 37 sayfa, ikinci gün ilk günkünden 5 sayfa fazla okuduğuna göre bu kitap kaç sayfadır? Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine D, yanlış ise Y yazınız.(....) Ağırlık, Dünyanın üzerindeki cisimlere uyguladığı çekim kuvvetidir.(....) Kütle cismin bulunduğu yere göre değişir.(....) Ağırlık birimi kilogramdır.(....) Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür Savaş ortamında yaşayan bir çocuğun;I. SağlıkII. YaşamaIII. EğitimIV. Oyun oynamaHaklarından hangisi ya da hangileri ihlal edilmektedir? Yiyeceklerimiz, içerdikleri besin ögelerinin yoğunluğu açısından 5 grupta toplanır. 1. gruptaki besinler; protein, demir, çinko ve B vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca bu besinler enerji de verir. Bir günde, bu grup besinlerin bir veya birkaçından karışık olarak 2-3 porsiyon yenmelidir. Fazla tüketildiğinde yüksek kolesterol, gut, hipertansiyon vb. sağlık sorunları ortaya çıkabilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi 1. grupta yer alan besin ögelerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? Kişisel dileklerimiz ve arzularımızı aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile ifade edilebiliiriz? Peygamberimize gelen ilk vahiy hangi suredir? 28 - .... = 4 x 5 eğitliğinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? I. Âşık edebiyatı, din dışı konuları işleyen, âşık adıyla anılan kişilerce oluşturulmuştur.II. Çünkü halk arasında yarı ermiş sayılırlar âşıklar.III. Bu edebiyat çalıp çağırma geleneğine dayanır.IV. Ayrıca gezdikleri yerde ilgi ve saygı görürler.V. Yani bu ozanlar şiirlerini yazıyla değil, söz ve saz ileyayarlar.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse cümlelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘ki yanlış yazılmıştır? Mustafa Kemal, yurdumuzun işgal edilmek istendiği günlerde Türk milletini aynı amaç etrafında topladı. Türk milletine milli benlik duygusu aşıladı. Yukarıdaki parçaya göre Atatürkün hangi kişisel özelliği vurgulanmaktadır? Bir konuda karşıt düşüncelerin savunulmasına ne denir? I- il özel idarelerII-BelediyelerIII-KöylerIV-ilçelerYukarıda yer alanlardan hangileri yerel yönetimlerdir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesine örnek yoktur? En hızlı ulaşım türü hangisidir? If you had spoken more slowly, - - - - . Zeynep yuvarlak masada oturuyor. Cümlesinde varlığın hangi özelliği belirtilmiştir? Kavimler Göçü sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış, Avrupada bugünkü milletler sistemi oluşmaya başlamıştır. Ayrıca Balkanlarda Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.Buna göre Kavimler Göçünün sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Salavat ne demektir? Dünya Güneş etrafında dolanırken nasıl bir yörünge izler? Pamukçuk ve saç kıran gibi hastalıklara neden olan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Elektronların çekirdeğe belirli uzaklıklarda bulunan katmanlarda döndüğünü savunan bilim insanı kimdir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? fındık da sende ceviz de sende badem de sende alnımın teri gözlerimin nuru Türkiye Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu dizelerde görülen ses olayının aynısı vardır? Standartlara uygun üretilmiş mallarda ............ damgası bulunur cümlesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlamalıyız? Aynı dokuyu oluşturan tüm hücreler için;I. Kromozom sayılarıII. BüyüklükleriIII. Metabolizma hızlarıverilen özelliklerden hangileri farklı olabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir