S:1

Kur'an-ı Kerimin peygamberimize indirilmeye başlandığı gece aşağıdakilerden hangisidir?

Kur'an-ı Kerimin peygamberimize indirilmeye başlandığı gece aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kadir Gecesi    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
30'dan başlayıp 4'er ileri ritmik sayarken hangisini söylemeyiz? İnsanların doğada bulunanı kullanılabilir hale getirmesine ---- denir. Bunların ihtiyacı olanlara ulaştırılmasına ---- denir. Bunların insanlar tarafından kullanılmasına ---- denir.Yukarıda verilen boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? 6548 < A < 6552Yukarıdaki sıralamada A yerine kaç tane sayı yazılabilir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi ek ve kök bakımından yanlış ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur? İslam Dinine göre akıl sağlığına önem verilmiştir. Bunun içinde önlemler almıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biridir? Aşağıdaki araçlardan hangisi giriş birimidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde fazla sayıda hece bulunmaktadır? Öğrenciler okulumuzda yöresel yemeklerimizi tanıtan bir etkinlik yapmaktadır. Aşağıdaki yemeklerden hangisi bu etkinliğe dâhil edilirse tanıtım yanlış olur? Lale - Divan - SandalyeYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi kemiğimizin güçlenmesini sağlar? Anadolu Yarımadası Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en yakın olduğu bir konumda bulunmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak gösterilemez? II. Dünya Savaşı sonrasında görülen Türk ekonomisindeki canlanma, aşağıdaki hangi yıl sona ermiştir? I. Soluk alıp verme hızı artar.II. Nabız sayısı artar.III. Kalp atış sayısı artar. Yukarıda verilen durumlardan hangileri egzersiz yapan bir kişide görülür? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya kaç yıl geçmeden tekrar kurum açma izni verilmez? I prefer trekking to jogging because it is more entertaining and - - - - for me. Yarın 19 Mayıs Bayramı kutlanacak. Bu durumda, ilk okula giden kardeş mi daha heyecanlı olur, yoksa liseye giden abim mi? Aşağıdaki ifadelerden hangisi haccın insana kazandırdığı bireysel faydalardan değildir? Temel ve Hazırlayıcı Eğitimin Değerlendirilmesi Başarısız sayılan aday memurların sınav kağıtları komisyonca en geç kaç gün sonra bir defa daha okunarak değerlendirmeye alınır? Hz. Muhammede vahiy getiren melek aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluğa doğru ise ‘D yanlış ise ‘Y harfini yazınız. (....) İnternetteki her bilgi doğrudur.(....) Şifremizi unutma ihtimaline karşı birkaç arkadaşımıza söylemeliyiz.(....) Adres satırında https ile başlayan sitelerden alışveriş yapmalıyız.(....) Bilgileri sadece tek bir siteden değil farklı sitelerden karşılaştırarak araştırmalıyız.(....) Emek hırsızlığı olmaması için mutlaka kaynakça belirtmeliyiz. İki basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? Çeşitli iletişim araçlarının gereğinden fazla kullanılması nedeni ile aile içi iletişimsizlik problemi ortaya çıkmaktadır. Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin yoğun kullanımı aile içi iletişimsizliğin en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi tükettiğimiz ürünlerin TSE işareti taşımasının yararları arasında sayılamaz? Kuran-ı Kerimin indirilişinin asıl amacı nedir? Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli aşağıdakilerden hangisidir? Kilogramı 8 liradan alınan yaş sabun kuruyunca kilogramı 10 liraya geliyor.Buna göre yaş sabun kuruyunca ağırlığının yüzde kaçını kaybeder? Bir gruba yönelik duygusallaşmış ve az değişmiş olan inançlara........... denir?Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? I. Kütahya Eskişehir SavaşıII. Sakarya SavaşıIII. Büyük TaarruzYukarıdaki savaşların hangilerinde orduyu Mustafa Kemal komuta etmiştir? Toplumumuzda Ahmet, Muhammet, Mustafa gibi isimlerin yaygın olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatıdır. Kufi, sülüs, nesih gibi çeşit- leri vardır. Bu sanat daha çok camilerin iç süslemelerinde ve Kuran-ı Kerim yazımında kullanılmıştır.Hakkında bilgi verilen İslam sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Kimler taşıt kullanabilir? 4483 sayılı kanuna göre aşağıdaki memur ve diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını il cumhuriyet başsavcılığı yapar? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin sebepleri arasında yer almaz? I. Dünya Güneşten daha büyüktür.II. Güneş de Dünya gibi katmanlardan oluşur.III. Dünyadaki yaşamın temel kaynağı Güneştir.Güneş ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Slayt gösterisini başlatmak için klavyeden hangi tuşa basılır? "İlk Çağ'da ülkem İyonya' da, Tales ilk kez Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüş.MÖ 585'teki Güneş tutulmasını önceden hesaplamıştır."İyonlu bir kişinin anlatımına göre İyonların aşağıdaki alanlardan hangisinde ileri gittiği söylenebilir? "O (Muhammed), Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzab Suresi, 40.ayet) Yukarıdaki Kuran ayetinde Yüce Allah, peygamber efendimizin hangi yönünü vurgulamıştır? Taşınmaz mal satım şeklinin, aşağıdakilerden hangisiyle yapılma zorunluluğu vardır? İçinde x,y,z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.Verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi açık önermedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir