S:1

Hz. Muhammede (s.a.v.) gönderilen son ve hak din seçeneklerden hangisidir?

Hz. Muhammede (s.a.v.) gönderilen son ve hak din seçeneklerden hangisidir? sorunun cevabı "İslam" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
CH3 ‒ OH bileşiğinin ait olduğu bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden hangisidir? 28945 sayısında hangi basamak yer almaz? Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur? Bir kamyonete taşıyacağı şekerin 960 kg 150 gramı yüklenmiştir. Bu kamyonette toplam 1 ton şeker yükleneceğine göre, daha ne kadar şeker yüklemesi yapılmalıdır? Arkadaşım ile birlikte köpük parçalarını suya atarak oyun oynadık. Oyunumuz bitti. Şimdi köpük ve suyu ayırmak istiyoruz. Hangi yöntemi kullanmalıyız? Türk edebiyatında - - - - olay öyküsünün, - - - - ve - - - - ise durum öyküsünün en önemli temsilcileridir.Bu cümledeki boşluklara aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez? pusula-ağaçlardaki yosunlar-yüksek binalar-karınca yuvaları- güneş-cami minareleriYukarıdakilerden kaç tanesi yön bulma yöntemlerdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Makale türü - - - - ortaya çıkışıyla başlamıştır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki Türk devletlerinin hangisinde toplumun farklı unsurlardan oluşması devletin parçalanmasına etki etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardandır ? Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? Osmanlı Devleti bazı iç ve dış karışıklıklar nedeniyle 17. yüzyılda Duraklama Dönemine girmiştir.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemine girmesinin ekonomik nedenlerinden biri değildir? Kavimler Göçü ile başlayıp, İstanbulun fethiyle sona eren çağ, aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Anayasamızın 28. maddesindeki ‘basın hürdür sansür edilemez ifadesinin anayasamızda yer alması- nın amacı aşağıdakilerden hangisidir? İletişim süreci kim ile başlar? I. İslamiyetin doğuşuII. Sultan Ahmet CamisiIII. Yazının icadıYukarıda verilenlerden hangileri tarihin ko- nusu içinde yer alır? Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yere ............. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim arasında yer almaz? Dokuz yaşındaki Mete kendi hayatını kronolojik bir sıraya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisi Metenin hazırlamış olduğu kronolojide yer almaz? Kurtuluş Savaşı nda düşman işgaline karşı halkın kendi kurduğu yerel birliklere ne ad verilir ? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 12.49 işleminin sonucuna eşit değildir? Kapodokya hangi ilimizdedir? Allaha, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza vekadere; hayır ve şerrin Allahtan olduğuna inanmaya ne denir? Kasların kemiklerimizi hareket ettirmesi aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile olur? Resmi yazılara uygun sürede cevap verilmemesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara yazılan resmi yazıya ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kullanılmadığı için anlam bozukluğu olmuştur? Dinîtemellere bağlı Halk Edebiyatı nazım şekillerinden ilahilerin Alevi-Bektaşî aşıklarınca yazılanlarına denir. Konusu genellikle tasavvuftaki vahdetivücud, AleviBektaşîilkeleri, tarikat kurallarıyla ilgilidir. Dili sade bir Türkçe olan bu nazım biçimi, biçim olarak koşmaya benzer.Parçada özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Düzlem aynada oluşan görüntü özellikleri için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?I. Görüntü düzdür.II. Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir.III. Görüntünün aynaya uzaklığıyla cismin aynaya uzaklığı eşittir. Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinden çıkarılabilecek mesajlardan biri değildir? 19m kaç milimetredir? I. Dünya Savaşı öncesinde farklı ırkları yönetimialtında bulunduran imparatorluklar vardı. Savaşsonrasında ise bu imparatorluklar parçalanmış veyerlerini yeni ulus devletleri almıştır.Bu durum, I. Dünya Savaşını aşğıaki nedenlerindenhangisine bağıbir sonuçur? Aşağıdakilerin hangisi eş sesli bir kelimedir? II. Bayezit Döneminde Avrupa yönündeki seferlerde durgunluk yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Avrupada varlık göstermiş Türk devletleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Şimdi 8 yaşındayım. 5 yıl sonra kaç yaşında olacağım? Aşağıdakilerden hangisi protein bakımından zengindir? Tanrı var mıdır? sorusu din felsefesinin aşağıdaki temel konularından hangisi ile ilgilidir? Suyun yüksek bir noktadan düşük bir noktaya akıtılmasından yararlanılarak üretilen elektrik enerjisi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir