S:1

Yurdumuzun işgali sırasında bölgelerde ortaya çıkarılan milli direniş örgütlerine ne ad verilirdi?

Yurdumuzun işgali sırasında bölgelerde ortaya çıkarılan milli direniş örgütlerine ne ad verilirdi? sorunun cevabı "Kuvay-ı Milliye  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aday memurlara verilecek hazırlayıcı eğitim programları, aday memurların kadro ve görevleri esas alınarak hazırlanır. Bu eğitimin sonunda uygulanacak hazırlayıcı eğitim sınavından aday memurun başarılı sayılması için alması gereken puan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki öğretim süreci uygulamalarından hangisi yapılandırmacı yaklaşıma uygun değildir? Bir girişimci, yapacağı üretim çalışmaları planlanmasında, aşağıdakilerden hangisine öncelikle ihtiyaç duymaz? Farklı kıtalarda bulunabilen taygalar için,I. İğne yapraklı ağaçlar baskındır.II. Kışlar genellikle çok soğuktur.III. Doğu Karadeniz Bölgesi örnektir.verilenlerden hangileri doğrudur? RNA ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Have you - - - - been to Ankara? Türkiye, 1974 yılında Türklerin güvenliğinisağlamak amacıyla, aşağıdaki adalardan hangisineçıkarma yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Efendimizin sütannesidir? ... Mirza Beyin aklına bir şey geldi. Benim adım Kerem, senin adın Aslı olacak, bundan böyle birbirimizi böyle çağıracağız! Bunun üzerine keşişin kızı Kereme bakarak:Kabul ediyorum. dedi. Kerem de kızı bıraktı. Eve geldiğinde babası Keremi bitkin gördü ve ona ne olduğunu sordu fakat Keremin ağzından tek laf bile alamadı. Kerem durumunu anlatan bir türkü çaldı:Keşiş bahçesinde bir güzel gördüm,Aklım başımdan aldı ne çare?Taramış zülfünü, dökmüş yüzüne,Serimi sevdaya çaldı ne çare?Bu parçanın türü aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız(.....) Teknolojik ürünleri sadece bilim insanları kullanır.(.....) Telefon, iletişim alanındaki teknolojik ürüne örnektir.(.....) İhtiyaçlar karşılandıktan sonra artan parayı biriktirmeye tasarruf denir.(.....) Garanti Belgesi, garanti süresi içinde bozulan ürünün iade edilmesini veya ücretsiz tamir edilmesini sağlar.(.....) Röntgen ve stetoskop, sağlık alanında kullanılan teknolojik ürünlerdir. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi döneme Cahiliye Dönemi denmesinin sebeplerinden biri değildir? (I) Ömründe hiç olmadığı kadar bitkindi. (II) Yorgunluktan neredeyse bir adım sonra yere düşüp oracıkta uyuyacaktı. (III) Attığı her adımda düşmemek için kendisini biraz daha zorluyordu. (IV) Ama ayakları birbirine dolaşıyor, sağa sola yalpalıyordu.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? If I - - - - a lot, I - - - - the English exam. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurları asli Devlet Memurluğu na atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde yapacakları yeminle sadakatlerini belirtirler? Çakıl taşı, yemek tuzu ve demir tozundan oluşan bir karışım ayrıştırılmak isteniyor. Önce mıknatıs kullanılarak maddelerden biri ayrıştırılıyor.Kalan karışımı ayrıştırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Çaka Beyin kızıyla evlenen Türkiye Selçuklu hükümdarları, aşağıdakilerden hangisidir? Kazada yaralanan kişiye yapılan yanlış müdahale aşağıdakilerden hangisine neden olur? Hammaddelerin veya yarı işlenmiş maddelerin kullanıma hazır hale getirilmesine ne ad verilir? Eee! Ne yapalım? Fikir adamıyım, bilim adamıyım ben; derin derin düşüncelerimden çıkıp da süslenmeye, dış güzelliklerle uğraşmaya ayıracak vaktim mi var benim? Okuyup okuyup da içimi bezeyeyim, kafamı donatayım, yeter bana! Ama görenler beni beğenmeyeceklermiş, varsınlar beğenmesinler! Öyle görünüş düşkünü kimselerin diyeceklerinden bana ne? Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam Devletlerinde ekonomik hayatın içinde önemli bir yeri olan Ahilikle ilgili, doğru bir bilgi değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu cümledir? Besin zinciri ve besin piramitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanın yargı ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığının bağlı kuruluşudur? Bazı bitkilerin besin depolayan yumruları üzerindeki gözlerden sürgünler gelişir ve yavru bitki bu sürgünlerden oluşur.Buna göre;I. Yer elması III. PirinçII. Mısır IV. Patatesverilen bitkilerin hangilerinde bu durum gözlenmez? (–3) · (+4) – (–2) · (–10) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İlkyardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir? ................. teknolojiyi kullanırken etik ve uygun davranışlarda bulunma ve bu konuda bilgilenmeyi içermektedir. Yukarıdaki ifade de boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? Ramazan Ayının 27. Gecesinde kutlanmaktadır. Hz. Muhammede peygamberlik görevi bu gecede verilmiştir. Bu gecenin değeri Kuran – ı Kerimin o gece indirilmeye başlanmasından dolayıdır. Bin aydan daha hayırlıdır. Aynı isimle Kuran – ı Kerimde de bir sure de vardır. Yukarıda anlatılmak istenen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir? Bilimsel araştırmalarda kaynakçanın belirtilmesi neden önemlidir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisi değildir? Bir ülke veya bölgedeki toplam nüfusun, o ülke veya bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle aritmetik nüfus yoğunluğu elde edilir. Buna göre bir yerin aritmetik nüfus yoğunluğu üzerinde;I. göç,II. doğal afet,III. savaşolaylarından hangilerinin etkili ol- ması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? İnsanın sahip olduğu iyi, güzel huy ve davranışlara ne ad verilir? By 2015 we ............ married for 20 years. Kullanmış olduğumuz kağıtları, kitapları hangi şekilde kullanmamız hatalıdır? Hz. Muhammedin (s.a.v.) anne, baba, dede, ve süt annesinin adlarını sırası ile hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdaki saray görevlilerinden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinde bulunmaz? Altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Tekerleğin icadı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir