Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İnsan hakları ihlalleri söz konusu ol-duğunda bunları araştırıp inceleyerek ve sorunların çözümüne ilişkin valiliklere veya kaymakamlıklara öneride bulunan kamu kurum veya kuruluşu seçenekler-den hangisinde verilmiştir ?

 
 
Konu: İnsan hakları ihlalleri söz konusu ol-duğunda bunları araştırıp inceleyerek
0/5 (0)
 
Gravatar
Yeni
Ebru DAYILAR
Gravatar
2
0
0
Jan 2019
First Poster
Ebru DAYILAR

Öyoşnhf

Gravatar
Yeni
Ebru DAYILAR
Gravatar
2
0
0
Jan 2019
First Poster
Ebru DAYILAR

İl ve ilçe insan kurulları

 
Sayfa 1 - 1
 

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İnsan hakları ihlalleri söz konusu ol-duğunda bunları araştırıp inceleyerek ve sorunların çözümüne ilişkin valiliklere veya kaymakamlıklara öneride bulunan kamu kurum veya kuruluşu seçenekler-den hangisinde verilmiştir ? sorunun cevabı "İl ve ilçe insan kurulları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’a göre Genel kurullar tarafından zorunlu organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları, meslek ve görevleri, adresleri ile tüzük değişiklikleri ve açılan, kapatılan veya birleştirilen şubeler; sendika şubesinin, sendikanın veya konfederasyonun bulunduğu illerin valiliklerine kaç gün içinde bildirilir? Cemre is playing the guitar and Ecem is ............ to her. "Akşam eve geldik." Cümlesinde eylemin kişisi aşağıdakilerden hangisidir? I. Dört öğrenme alanı vardır.II. Bu öğrenme alanlarındaki temel kavramlar, her sınıfta ele alınmıştır.III. Üst sınıflara geçildikçe kazanımlarda belirtilen bilgi, anlayış ve becerilerin göreli olarak derinliği artmış ve kapsamı genişletilmiştir.İlkokul düzeyinde hazırlanan bir program incelenmiş ve programın bazı özellikleri yukarıdaki gibi sıralanmıştır. Bu açıklamalara göre bu programda içerik, aşağıdaki stratejilerden hangisine göre düzenlenmiştir? 19 sayısının İngilizcesi nedir? 10.  4 kg armut 12 lira, 3 kg elma 6 liradır.Buna göre 1 kg armut ve 1 kg elma toplam kaç liradır? Şevval saat 18.50’da okuldan eve gelmektedir. 30 dakika dinlendikten sonra ders çalışmaya başlıyor. Şevval saat  kaçta ders çalışmaya başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi kalem pil ile çalışmaktadır? '' Alinin'' kelimesinde kesme işareti nerede kullanılır? Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmi en fazladır? Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? 1. Kitap ince olduğu için hemen bitmişti.2. Sahilde ayakkabımıza ince kumlar doldu.3. Bu gülümseyişte ince bir alay gizliydi.4. Eline ince bir değnek alıp dolaşmaya başladı.Numaralanmış cümlelerin hangisinde ‘‘ince’’ sözcü- ğü mecaz anlamda kullanılmıştır?