S:1

Seçeneklerden hangisi insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımızdandır?

Seçeneklerden hangisi insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımızdandır? sorunun cevabı "Kültürel varlıklara zarar vermemek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? “Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.”(Müminun suresi 3. ayet)Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in ana konularından hangisine örnek oluşturmaktadır? I. Familya II. Takım III. Sınıf IV. Cins V. TürYukarıda verilen sınıflandırma birimlerinden hangisinde bireylerarasındaki benzerlik en fazladır? Pamukçuk ve saç kıran gibi hastalıklara neden olan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Tarihte siyasi varlık gösteren Türk devletleri içerisinde merkeziyetçiliğin en güçlü olduğu devlet hangisidir? Fiziki haritada yükseltiler renkle gösterilir.Yukarıdaki açıklamaya göre kahverengi renkle aşağıdakilerden hangisi gösterilir? Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi mecazdır? ‘‘Sevap ve günahların tartıldığı özel bir tartıdır.’’Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? Hangi cümlede soru eki “mi” yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki sözcük dizlerinden hangisi cümledir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır? Milli varlığa düşman cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   ”Namazda Kur’an-ı Kerim okumak” hangi kavramla ifade edilir? I. Kitap haline getirilmesiII. Çoğaltılıp dağıtılmasıIII. Ayetlerin yazıya aktarılmasıKur’ân-ı Kerim’in kitaplaştırılma süreci aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Bir öğrenci evinden okuluna varmak için 158 m yol yürümüştür. Daha gideceği 35 m yol kaldığına göre evi ile okulu arasındaki uzaklık kaç metredir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir terimdir? Konuşmadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ---   ___ I answer the question?---  Yes, you can.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?  Kızlar gitti diye pınar ağladıAcıdı yüreğim yandı pınaraAltı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamıyla kullanılmamıştır? Çantamıza ders araç-gereçlerini neye göre koyarız?   Aşağıdakilerden hangisi ulaşım araçlarında kullanılması gerekli değildir? I. Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hâl ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.II. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.III.  Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bir savunma savaşıdır? Selçukluların atası Selçuk Bey, Oğuz Yabgu Devleti’nde hangi görevde bulunuyordu? (I) Ömründe hiç olmadığı kadar bitkindi. (II) Yorgunluktan neredeyse bir adım sonra yere düşüp oracıkta uyuyacaktı. (III) Attığı her adımda düşmemek için kendisini biraz daha zorluyordu. (IV) Ama ayakları birbirine dolaşıyor, sağa sola yalpalıyordu.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? A rabbit is ………………… than a turtle.. Preveze savaşı hangi tarihde olmuştur? Emre doğduğunda babası 28 yaşındaydı. 4 yıl önce babasının yaşı Emre’nin yaşının 3 katından 2 fazla olduğuna göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın öyküsünü ve hangi şartlarda kazanıldığını anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi okul başarısını olumsuz  etkiler? Yirmiden geriye ikişer sayarken 12’ den sonra hangi sayı gelir? Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe genel olarak aşağıdakilerden hangisinde azalma olmaz? Demokrasi halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri arasında yer almaz?   Aşağıdakilerden hangisi her zaman büyük harf ile yazılır? Aşağıdakilerden hangisi yüksek sesin neden olduğu olumsuzluklardan biri değildir? Aşağıda ilk Türk-İslam eserleri ve yazarları verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Omurgamız vücudumuzdaki hangi sistemin bir bölümüdür?   “Küçük” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir